Drugi dzień wizyty na Łotwie.

6 września 2019 r. był drugim dniem wizyty marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego na Łotwie. Dzień ten zdominowały kwestie bezpieczeństwa.

Najpierw marszałek Senatu odwiedził Muzeum Okupacji w Rydze, które pokazuje, jak na Łotwie okupacyjny reżim sowiecki w 1941 r. zmienił się na niemiecki, aby po II wojnie światowej jeszcze raz przejść w sowiecki. Pokazuje też, jak potem nastąpiła sowietyzacja i rusyfikacja tego kraju aż do odzyskania niepodległości w 1991 r. Marszałek Karczewski dostrzegł zbieżne wątki w historii obu krajów oraz ich walce o niepodległość i zapewnienie swoim obywatelom bezpieczeństwa.

Następnie marszałek Karczewski spotkał się z przewodniczącą łotewskiego parlamentu Inārą Mūrniece. Spotkanie to zdominowały kwestie bezpieczeństwa obu krajów, regionu bałtyckiego i państw Europy Środkowo-Wschodniej. Przewodnicząca Mūrniece odniosła się do „wspólnych historycznych korzeni, jakie mają Polska i Łotwa” i podziękowała Polsce za wsparcie jej kraju w walce o niepodległość.

Marszałek Senatu wtórował przewodniczącej parlamentu, podkreślając, że regularne wizyty na najwyższym państwowym szczeblu, konkretne spotkania, wspólne obchody ważnych rocznic, pokazują, jak wiele łączy oba kraje. Mówił też, że te dobre relacje mają nie tylko podstawy historyczne, jak choćby wspólna walka o niepodległość w kampanii łatgalskiej, ale że łączą je też priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. „Zapewniam, że Polska dba i będzie dbała o bezpieczeństwo w tym regionie Europy, co jest ważne dla niej jako całości. W tym celu realizujemy postanowienia warszawskiego szczytu NATO, a mianowicie pracujemy na rzecz wzmocnienia jego wschodniej flanki, także przy pomocy polskiego kontyngentu wojskowego, rozszerzenia obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce i wzmocnienia naszego potencjału militarnego poprzez zakupy nowoczesnego sprzętu" - zadeklarował marszałek.

Marszałek Senatu wysoko ocenił stosunek państwa łotewskiego do mniejszości polskiej, której umożliwiono kultywowanie polskości w polskich ośrodkach i szkołach, a zwłaszcza swobodne nauczanie języka polskiego. Zwrócił uwagę, że podejmowanie wielu przedsięwzięć z myślą o łotewskiej Polonii nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy z łotewskim samorządem. Marszałek Karczewski wyraził też zadowolenie z rosnącej współpracy gospodarczej z Łotwą, wyrażając jednocześnie nadzieję na dynamiczny wzrost ruchu turystycznego.

W towarzystwie przewodniczącej parlamentu Łotwy marszałek Senatu odwiedził bazę wojskową w Ādaži. Jest to baza Łotewskiej Brygady Zmechanizowanej oraz Wielonarodowej Grupy Bojowej NATO na Łotwie, w skład której wchodzi również Polska. Odbył się tam przegląd pocztów flagowych, kompanii honorowej oraz kolumn Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Oboje politycy uczestniczyli w pokazie nowoczesnego sprzętu będącego na wyposażeniu żołnierzy z Albanii, Czarnogóry, Czech, Hiszpanii, Kanady, Polski, Słowacji, Słowenii i Włoch.

„Razem z panem marszałkiem chcemy podziękować za służbę polskich żołnierzy w naszej bazie” – mówiła do żołnierzy Ināra Mūrniece. „Dziękuję też Kanadzie, która przewodzi grupie, a także wszystkim jej członkom. Jest to wkład w bezpieczeństwo naszego regionu, ale i całego kontynentu. Łotwa także opowiada się za wzmocnieniem obecności amerykańskiej w naszej części Europy. Parlament Łotwy dba i będzie dbać o to, aby nasz kraj wypełniał swoje zobowiązania wobec NATO. 2 % to nasz obowiązek, ale jestem przekonana, że bezpieczeństwo regionu wymaga więcej. Dziękuję Wam, żołnierze za bezpieczeństwo Łotwy i naszego regionu” – powiedziała przewodnicząca Mūrniece.

Do żołnierzy przemówił także marszałek Karczewski. „Polskę i Łotwę łączy bardzo wiele, przyjaźń i historia, także tragiczna. W obronie granic i w walce o niepodległość 100 lat temu zginęło w tym kraju ponad 500 polskich żołnierzy. Składając wieńce na ich grobach, mówiłem: +Cześć i chwała bohaterom+, a słyszałem ich głosy mówiące: +Nigdy więcej wojny+. Właśnie po to tu jesteście, żołnierze. Byłem dziś w Muzeum Okupacji i widziałem ekspozycję pokazującą tragiczne losy Łotwy. Niestety Europa nie jest bezpieczna. Ja sam jeszcze niedawno uczestniczyłem w pogrzebie młodego ukraińskiego żołnierza zastrzelonego w Donbasie. Wasza obecność, będąca rezultatem warszawskiego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, to wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Polska bardzo wysoko ceni waszą służbę i gotowość do obrony naszych krajów” - powiedział.

Marszałek Senatu podziękował wszystkim żołnierzom służącym w bazie. „Polska i Łotwa to kraje zaprzyjaźnione, chcemy nadal te przyjaźń rozwijać i wzmacniać, a do tego potrzebne jest bezpieczeństwo”- oświadczył marszałek. Podkreślił, że bezpieczeństwo jest priorytetem polskiej polityki.

 

 

Źródło: Senat RP