Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wręczył 26 września 2019 r. w Senacie Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

„Gratuluję bardzo serdecznie. Ten piękny medal, upamiętniający tak ważną dla Polski rocznicę – stulecie odzyskania niepodległości, jest wyrazem szacunku i podziękowaniem za Panów pracę” – powiedział marszałek Karczewski podczas uroczystości.

Na wniosek marszałka Senatu premier przyznał odznakę za działalność społeczną i patriotyczną oraz na rzecz kultury i sztuki Stanisławowi Gieżyńskiemu, za działalność społeczną i patriotyczną Mieczysławowi Lichosikowi, za działalność na rzecz opozycji antykomunistycznej przed 1989 r. Włodzimierzowi Woźniakowi oraz za działalność na rzecz kultury i sztuki Eugeniuszowi Pudło.

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości jest odznaką okolicznościową dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego ustanowioną przez Radę Ministrów. Nadaje ją Prezes Rady Ministrów lub osoba przez niego upoważniona. Na medalu widnieje wizerunek orła białego oraz wizerunki ojców niepodległości: zostały wizerunki Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego oraz Józefa Hallera. Na rewersie znajduje się wizerunek Legionów Polskich oraz cytat z kazania „O miłości Ojczyzny” autorstwa ormiańsko-katolickiego arcybiskupa Lwowa Józefa Teodorowicza: „To, co zdołały pokolenia tamte, dlaczego byście temu nie mogli podołać i wy?”.

 

 

Źródło: Senat RP