Ślubowanie w Zespole Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie.

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie.

Dzień 21 listopada był szczególnym dniem dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie. Tego dnia uroczyste ślubowanie złożyli kadeci klasy wojskowej oraz pierwszoklasiści rozpoczynający naukę w placówce.

Z tej okazji zaszczycili nas swoja obecnością znamienici goście: Stanisław Karczewski – Wicemarszałek Senatu, Barbara Galicz – Burmistrz Tarczyna, Mirosław Faliszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie, Łukasz Kudlicki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, Konstanty Radziwiłł – Senator IX kadencji, Zdzisław Młodziejewski – Pełnomocnik ds. Obronnych Mazowieckiego Kuratora Oświaty, płk Andrzej Kozera – Dowódca 1. Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu, Ks. kanonik Andrzej Juńczyk – proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Tarczynie, Ks. kanonik Krzysztof Mindewicz – Dziekan Dekanatu Tarczyńskiego, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych w Gminie Tarczyn, rodzice.

Młodzi żołnierze

Uczniowie ślubowali stać na straży honoru, godności i dobrego imienia szkoły, dochować wierność ideałom i z godnością nosić mundur. Swój wysiłek, młodość i zapał złożyli w darze Ojczyźnie. W ciągu czterech lat nauki młodzież pozna podstawy szkolenia wojskowego, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy, nauczą się rewidowania ludzi, kontrolowania samochodów, sposobów konwojowania, maskowania się. Liceum w Tarczynie współpracuje z Jednostką Wojskową 3411 w Grójcu, co ma na celu kształtowanie wartości patriotycznych, upowszechnianie tradycji proobronnych narodu oraz integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej. Już 30 listopada uczniowie odbędą pierwsze szkolenie na poligonie w Orzyszu, które przeprowadzi Combat - Alert - Warszawa – 0706 – fundacja realizująca zadania Ministerstwa Obrony Narodowej.

Bóg, Honor, Ojczyzna! Wartości ponadczasowe

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach zgodnie podkreślali, że wybór munduru żołnierza Wojska Polskiego, to nie tylko praca zarobkowa i przygoda ale przede wszystkim odpowiedzialna i trudna służba Ojczyźnie i Rodakom. –Przechowując w pamięci dzieje własnego narodu możemy trafnie zrozumieć swoje miejsce pośród innych oraz cele do których dążymy (...) Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią dbać, żeby ja utrzymać. Zdobyć wiedzę, solidne wykształcenie i być żarliwym patriotą -to będzie Wasz wkład w swój rozwój i przyszłość naszej Ojczyzny. Niech ta zdobyta wiedza w szkole da wam solidne podstawy, byście mogli włączyć się w szereg budowniczych, konstruktorów nowoczesnej, zasobnej, bogatej ojczyzny szczęśliwych Polaków. Powiedziała Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz.

Moc wzruszeń

Wzruszającą częścią programu ślubowania był program artystyczny. Wykorzystując wymowny teatr cieni uczniowie przedstawili historię odrodzenia państwa polskiego. A dziewczynki z grupy akrobatycznej z patriotyczną pasją wytańczyły biało-czerwony spektakl. Całości dopełnił koncert żołnierskiej muzyki Orkiestry Wojskowej z Radomia.

 

 

Źródło: tarczyn.pl