Poświęcenie karetki dla SPZOZ w Białobrzegach.

12 stycznia 2020 roku w Białobrzegach odbyło się uroczyste poświęcenie nowej karetki dla Samorządowego Publicznego ZOZ.

W uroczystości wzięli udział między innymi: wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, posłowie na Sejm RP: Anna Kwiecień, Dariusz Bąk i Marek Suski, starosta powiatu białobrzeskiego Sylwester Korgul oraz wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Matysiak wraz z radnymi, radni gminni, wójtowie sąsiednich gmin. Licznie przybyli mieszkańcy miasta i gminy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji pracowników służby zdrowia, następnie proboszcz parafii św. Trójcy w Białobrzegach poświęcił nowy ambulans.

Zakup karetki na potrzeby Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach został dofinansowany z Ministerstwa Zdrowia kwotą 400 000,00 zł w ramach programu wymiany ambulansów. Dotychczas białobrzeski Zakład Opieki Zdrowotnej miał do dyspozycji dwie karetki kupione około 10 lat temu. Obie bardzo wysłużone, mają przejechane po około 800 tysięcy kilometrów. Teraz jedna z nich będzie mogła zostać wycofana.