21 grudnia 2017 r. zakończyło się ostatnie w tym roku 53. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 14 ustaw, do 3 wprowadziła poprawki. Podjęła także uchwałę okolicznościową i zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Ponadto Senat zmienił swój regulamin.

Czytaj więcej

19 grudnia 2017 r. w Senacie odbyła się uroczystość zapalenia lampy chanukowej z okazji żydowskiego Święta Świateł. Świece zapalili wspólnie marszałek Senatu Stanisław Karczewski i Jonny Daniels, prezes Fundacji From the Depths.

Czytaj więcej

Dyplomacja parlamentarna ma duże znaczenie w relacjach między państwami, bo ociepla je i tworzy klimat do współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej – mówił 19 grudnia 2017 r. Stanisław Karczewski na spotkaniu z Klubem Ambasadorów Mówiących po Polsku.

Czytaj więcej