Stanisław Karczewski o bieżącej sytuacji w służbie zdrowia, prawdopodonej dymisji prezesa NFZ oraz o deprecjonowaniu dialogu społecznego przez obecny rząd

 Rozmowa z Wicemarszłkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim o bieżącej sytuacji w służbie zdrowia, prawdopodobnej dymisji prezesa NFZ i deprecjonowaniu dialogu społecznego przez obecny rząd.