Wspólne oświadczenie Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego w związku z III Szczytem Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej.