100. Rocznica Szpitala Powiatowego w Kozienicach

15241340 1748541435472239 6824110657585680625 nMarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski objął honorowym patronatem odbywające się 24 listopada 2016 roku uroczyste obchody 100. rocznicy Szpitala Powiatowego w Kozienicach oraz 35-lecia nowej siedziby.

 

W celebrowaniu tego wyjątkowego święta wzięło udział wiele znamienitych gości, między innymi: Artur Standowicz – wicewojewoda mazowiecki, Andrzej Sawoni – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych pani Zofia Małas, radni gminni i powiatowi, wójtowie gmin z powiatu kozienickiego, dyrektorzy szpitali z sąsiednich powiatów, przedstawiciele wielu firm i instytucji. Licznie zjawili się byli i obecni pracownicy szpitala.


Tak znakomity jubileusz to okazja do odznaczenia zasłużonych. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 roku za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej, Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został Pan Sławomir Roman Jakubowski. Natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została Pani Wiesława Baryłka.


Na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11 października 2016 roku, za wzorowe, wyjątkowo 15192804 1748541602138889 1345266394979788277 nsumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczona została Pani Joanna Ewa Pytlewska-Sałek


Wręczone zostało również 29 odznak honorowych "Za zasługi dla ochrony zdrowia" przyznawanych przez Ministra Zdrowia oraz 11 Medali Pamiątkowych PRO MASOVIA.


Medalem Pamiątkowym z okazji 100-lecia Szpitala Powiatowego w Kozienicach za szczególne zasługi i całokształt działalności na rzecz powiatu kozienickiego Starosta Kozienicki wyróżnił 150 osób.

 

Regionalista Krzysztof Zając w krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawił dzieje placówki od otwarcia Szpitala Miejskiego im. Króla Jana Sobieskiego - 5.XI.1916 roku do uruchomienie nowego szpitala, które nastąpiło w 1981 roku.


Ciekawym punktem programu obchodów były bardzo zabawne skecze przygotowane przez uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Młodzież przedstawiła historię medycyny w wersji kabaretowej.

 

15167613 1748541425472240 3700878093815036258 oList gratulacyjny Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego skierowany do Jarosława Pawlika - dyrektora SPZZOZ odczytała Weronika Piwarska.


Na zakończenie zgromadzeni mieli przyjemność wysłuchać koncertu orkiestry uczniów ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach.


Główne uroczystości poprzedziło odsłonięcie pamiątkowej tablicy w budynku Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz msza święta w intencji pracowników służby zdrowia.


Zdjęcia dzięki uprzejmości wicewojewody mazowieckiego Artura Standowicza.