Briefing Marszałka Senatu RP przed 31. posiedzeniem

brie28 listopada 2016 roku Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski podczas briefingu prasowego poinformował przedstawicieli mediów o planowanym porządku obrad. Posiedzenie będzie wyjątkowo długie – pięciodniowe.

 

Senatorowie rozpoczną od rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.


Obecny na briefingu senator Grzegorz Bierecki poinformował o poprawce do pierwszej z ww. ustaw, którą zgłosił. Dotyczy ona zwiększenia kwoty wolnej od podatku do wysokości 6600 zł. Jest to dwunastokroć minimum egzystencjalnego. Kwota wolna będzie zmniejszana dygresywnie. Przedstawione zostały przykładowe zmniejszone kwoty podatku dla różnych grup społecznych, np. osób uzyskujących dochody z umowy o dzieło. Przewodniczący Bierecki zapytany o skutki finansowe zmiany ustawy odpowiedział, że szacowane są one na ok. 1 mld złotych co nie będzie miało negatywnego wpływu na finanse publiczne.


Marszałek został poproszony o skomentowanie wypowiedzi premiera Piotra Glińskiego. W ocenie Marszałka organizacje pozarządowe należy wspierać, ale muszą być również kontrolowane. Poinformował, że Senat RP wspiera środowiska polonijne właśnie poprzez NGO. Powiedział także, że niestety Polonia ma wiele uwag do działalności takich organizacji.

 

Obejrzyj cały briefing Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

 

Źródło/Foto/Video:Senat RP