Obchody 35. Rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

W 35. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego członkowie partii Prawo i Sprawiedliwość wraz z licznie zgromadzonymi oddali cześć ofiarom tragicznych wydarzeń z lat 1981-1983. W obchodach wziął udział Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

 

- Musimy pamiętać o wydarzeniach stanu wojennego także dla młodszych pokoleń, by one nie zapomniały, żeby nie dały się oszukać, żeby wiedziały co Polskę spotkało - powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński.

 

- Tamte dni to był czas, kiedy komunizm całkowicie skompromitowany i konający wrócił do swoich korzeni, bo zaczął się w 44 i 45 r. od rządów w istocie bezpośrednio okupacyjnych - podkreślił prezes PiS. - A stan wojenny to był powrót do okupacji;do czegoś, co można nazwać wewnętrzną okupacją przy pomocy sił własnych - dodał.

 

Prezes PiS przekonywał,że „pamięć o tym wydarzeniu musi trwać w narodzie". - Musimy pamiętać i musimy ciągle przekonywać tych - a ciągle jest ich dużo - którzy nie do końca, czasami zupełnie nie uświadamiają sobie z czym wtedy mieliśmy do czynienia, czym był komunizm, czym była kolonialna, a później zbliżona do protektoratu zależność od Związku Radzieckiego, czym był ustrój,który gwałcił nie tylko wolność, ale wszelkie prawa: prawa pracownicze, prawa związane z ludzką inicjatywą, czy prawo do zwykłego po prostu życia, takiego, w którym kupno chleba czy mięsa nie jest problemem - powiedział J. Kaczyński.

 

Dodał, że „ciągle w Polsce są ludzie, którzy tego wszystkiego nie chcą przyjąć do wiadomości." -I musimy ich przekonywać, musimy ciągle pamiętać dla siebie, ale musimy pamiętać także dla nich, musimy pamiętać dla młodszych pokoleń, także najmłodszych, by one nie zapomniały, żeby one nie dały się oszukać, żeby wiedziały co Polskę spotkało w trakcie drugiej wojny światowej i po wojnie światowej, by wiedziały zawsze, że przed takim biegiem historii musimy się bronić - zaznaczył Prezes PiS.

 

Według niego obchody rocznicy stanu wojennego, to wspomnienia i pamięć, ale także współczesność i walka o to, by droga ku dobrej zmianie i lepszej, sprawiedliwszej Polsce była otwarta. - Byśmy mogli po niej dojść do ostatecznego zwycięstwa, a częścią tego zwycięstwa będzie przynajmniej moralne,a także w niektórych wypadkach i karne rozliczenie tych, którzy kiedyś dopuszczali się na Polakach zbrodni - powiedział J. Kaczyński.

 

Wcześniej wyczytano nazwiska ofiar stanu wojennego, ich pamięć uczczono minutą ciszy.Modlitwę odmówił o. Zdzisław Tokarczyk.

 

Na zakończenie uroczystości Prezes PiS Jarosław Kaczyński, Premier Beata Szydło, Wicemarszałek Joachim Brudziński oraz delegacja Prawa i Sprawiedliwości złożyli kwiaty na grobach m.in. śp. bł. Jerzego Popiełuszki, śp. Gen. Ryszarda Kuklińskiego.

 

Źródło/Foto: www.pis.org.pl