XXII Forum Polonijne.

W Toruniu w dniach 26-28 kwietnia 2019 r. odbyło się XXII Forum Polonijne z udziałem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. W tym roku przedstawiciele władz państwowych i organizacji polonijnych rozmawiali na temat patriotyzmu w tradycji i kulturze narodowej.

„Patriotyzm to słowo kluczowe dla Polonusów i Polaków żyjących za granicą. Potwierdzenie tego słyszę zawsze podczas licznych spotkań z Polonią” – powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski otwierając Forum Polonijne. Podziękował przedstawicielom Polonii, którzy przyjechali na Forum, za zaangażowanie w pracę na rzecz rodaków mieszkających w ich krajach. Podkreślił, że ich obecność w Toruniu świadczy także o ich trosce o ojczyznę. „To, że tu jesteście to dowód na to, że chcecie pracować na rzecz budowania polskiej jedności” – dodał.

Stanisław Karczewski wspomniał, że Senat sprawuje pieczę nad Poloniá i Polakami za granicą. „Polonia to 16-20 milionów Polaków rozsianych po całym świecie. To potrzeba wielkiej troski i oczekiwanie wsparcia. W tym roku pomoc została skierowana do 55 krajów” – powiedział Stanisław Karczewski. Podkreślił, że ta pomoc nie miała tylko wymiaru finansowego. Mówił, że ważna jest też możliwość spotkania, pokazania, że ojczyzna o nich pamięta. Wspomniał, że w zeszłym tygodniu w zasadzie codziennie miał okazję spotkać przedstawicieli Polonii. Mówił, że szczególne wrażenie wywierają na nim wyznania młodzieży odwiedzającej ojczyznę swoich rodziców i dziadków, gdy mówią, że zakochali się w Polsce i bardzo chcieliby tu jeszcze móc przyjechać.

Marszałek Senatu mówił także o potrzebie wsparcia Polaków żyjących na Wschodzie, którzy chcą przyjechać do ojczyzny i pozostać tu na stałe. Zaznaczył, że są kolejki chętnych np. w Kazachstanie i należy podjąć działania, aby zapewnić możliwość szybkiego przyjazdu rodaków do kraju. „Chcemy aby w każdym województwie powstał minimum jeden duży ośrodek dla repatriantów. Wszyscy marszałkowie, z którymi rozmawiałem, podeszli entuzjastycznie do tego projektu” – powiedział Stanisław Karczewski. „Będę indywidualnie rozmawiać ze wszystkimi marszałkami województw, aby doprowadzić do zorganizowania tych ośrodków" – zadeklarował.

Otwarcie obrad poprzedziła msza święta w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

Rozpoczynając drugi dzień Forum Polonijnego marszałek Karczewski mówił, że Polonia i Polacy za granicą są szóstą na świecie grupą pod względem liczebności w stosunku do liczby ludności krajów ich zamieszkania. „Polonia to wielki potencjał – skarb Polski” – podkreślił. Zaznaczył, że spotkania z rodakami z zagranicy, takie jak to Forum, sprzyjają rozwojowi kontaktów i współpracy. „Rozmawiamy tu o fundamencie, o tym co nas spaja, to właśnie umiłowanie ojczyzny, budowanie wspólnoty narodowej” – powiedział marszałek. „Będziemy rozmawiać czym jest patriotyzm. Jak był rozumiany w przeszłości, jak jest realizowany dzisiaj i jak będziemy uczyć dzieci patriotyzmu. Czy nasze dzieci i wnukowi będą mieć tylko wzmiankę o Katyniu, czy będą miały pełne wyjaśnienie tego, co się wydarzyło w Katyniu, w Smoleńsku czy podczas II wojny światowej.” – dodał Stanisław Karczewski.

Marszałek Senatu mówił także o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego i o potrzebie aktywizacji obywateli do wzięcia w nich udziału. „Większość Polaków dobrze ocenia członkostwo w Unii Europejskiej, ale tylko 23% poszło na wybory pięć lat temu. Zachęcamy do głosowania, to niewielki wysiłek, a każdy głos jest ważny, każdy głos ma znaczenie. To też jest nasz patriotyzm. Zachęcam Polonię do aktywnego udziału w wyborach” – powiedział marszałek.

W trakcie dyskusji ojciec Józef Aszkiełowicz z Wilna zastanawiał się nad tym, co spaja narody, które potrafią przetrwać przez wieki. Jego zdaniem przetrwanie narodowej jedności opiera się na dwóch fundamentach: wierze i patriotyzmie. Wskazał, że dla Polaków ważna jest polska tradycja, kultura i język w połączeniu z wiarą katolicką. „Na pierwszym miejscu jest wiara katolicka, na drugim polskość. My dbamy o tę polskość” – powiedział. „Mamy przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją, to także oznacza matkę Ojczyznę. Ojczyzna, to skrawek ziemi, z którego najłatwiej trafić do nieba. Dlatego trzeba kochać ojczyznę, zaraz po Bogu” – dodał ksiądz Józef Aszkiełowicz.

Drugiego dnia uczestnicy Forum oddali hołd świętemu Janowi Pawłowi II. Marszałek Senatu złożył wieniec pod pomnikiem papieża Polaka, przed siedzibą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Organizatorami XXII Forum Polonijnego jest marszałek Senatu Stanisława Karczewskiego i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oraz Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda.

 

 

Źródło: Senat RP