Wystawa „Rok 1989. Musimy wygrać!”.

„Niech ta wystawa przypomina, że zawsze chcemy wolnej Polski. Niech służy temu, aby bohaterowie sprzed 30 lat pozostali w pamięci naszych dzieci i wnuków” – powiedział marszałek Stanisław Karczewski,

otwierając 3 czerwca 2019 r. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie wystawę „Rok 1989. Musimy wygrać”.

Zainaugurowane zostały w ten sposób obchody 30-lecia wolnych wyborów do Senatu, które odbyły się 4 czerwca 1989 r. Jak mówił marszałek Senatu, „30 lat temu przygotowywaliśmy się do wolnych wyborów do Senatu i nie w pełni demokratycznych do Sejmu. Spędziłem wówczas cały dzień przed komitetem wyborczym «Solidarności» i widziałem radość Polaków z przewidywanego zwycięstwa. Dzisiaj cieszę się, że możemy wspólnie obchodzić święto demokracji i wolności”.

„Widzę tę wystawę oczami człowieka zadowolonego z tego, że jesteśmy dzisiaj tutaj w 2019 r., a jednocześnie pamiętamy o roku 1989” – mówił senator Jan Żaryn, jeden z inicjatorów zorganizowania wystawy. „Musimy wygrać także dziś, w 2019 r., musimy wygrać rok 1989 w kontekście drugiej bardzo ważnej rocznicy – czerwca 1979 r. i pierwszej wizyty papieża Jan Pawła II, który wlewał w nas wiarę w to, że można wygrać z komunizmem, wygrać własny życiorys, wiarę w to, że nie jesteśmy skazani na jałtański nieporządek” – przekonywał senator. Jak mówił, musimy wygrać, czyli wlać w siebie polski zbiorowy optymizm, że tego 1989 r. nikomu nie oddamy, że Europa Środkowo-Wschodnia jest beneficjentem tego, co się wtedy wydarzyło w Polsce.

Ekspozycja, przygotowana przez Centrum Informacyjne Senatu, przypomina najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do odsunięcia od władzy komunistów i zapoczątkowały przemiany demokratyczne w naszym kraju, m.in. utworzenie Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie, obrady Okrągłego Stołu i jego kontestatorów, Pomarańczową Alternatywę, zjazd NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, ponowną rejestrację „Solidarności”, studenckie demonstracje w sprawie rejestracji NZS, kampanię wyborczą i kandydatów strony solidarnościowej, przeciwników wyborów kontraktowych, pierwsze posiedzenia nowo wybranego Sejmu i Senatu, wybór Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL, wybór Tadeusza Mazowieckiego na premiera i powołanie jego rządu, a także ostatni zjazd PZPR.

Wystawa jest bogato ilustrowana zdjęciami Jarosława Macieja Goliszewskiego, dokumentalisty pierwszej „Solidarności”, opozycji demokratycznej, obrad Okrągłego Stołu. Autorem scenariusza i komentarzy historycznych jest dr Grzegorz Majchrzak z IPN.

 

 

Źródło: Senat RP