XXII Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo-2019” z udziałem Marszałka Senatu.

Drugiego dnia wizyty na Białorusi 7 czerwca 2019 marszałek Senatu Stanisław Karczewski uczestniczył w XXII Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo-2019”.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że na dalszym rozwoju współpracy gospodarczej zależy zarówno Polsce, jak i Białorusi, gdyż przynosi to wymierne korzyści obu stronom. „Wolumen naszej współpracy w 2017 roku wynosił 2,4 mld dolarów. Już w następnym roku wzrósł do 3,2 mld dolarów. To bardzo ważne, bo jak widać trend jest wzrostowy” – wskazał. „Polska jest 6. partnerem. Mamy ambicje przeskoczyć 5 i 4 miejsce i uplasować się na 3 pozycji” – powiedział marszałek.

„Bardzo dziękuję przewodniczącemu Miasnikowiczowi za wkład w dialog między Polską a Białorusią” – powiedział marszałek. Zauważył, że „rozmowa i decyzje polityczne są ważne, ponieważ stanowią one background dla rozmowy o gospodarce, handlu, inwestycjach”. Dzisiejszy dialog jest ważny na drodze do pełnej, jeszcze bogatszej współpracy” – dodał.

Marszałek nawiązał do słów przewodniczącego Rady Narodowej na temat współpracy w zakresie nauki. Jego zdaniem „są sytuacje symboliczne, ale bardzo ważne, takie jak podpisanie porozumienia o współpracy między Polską Akademią Nauk a Białoruską Akademią Nauk” .

„Połączenie naszych potencjałów będzie na pewno służyło i Polsce i Białorusi” – podsumował.

„Dla Białorusi Polska jest bardzo ważnym partnerem zagranicznym” – powiedział przewodnicząc Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś Michaił Miasnikowicz. Mówił, że Forum Dobrosąsiedztwo-2019 stało się już tradycją, to już XXII edycja tego wydarzenia skupiającego przedstawicieli władz polskich i białoruskich, a także biznesu. Jego zdaniem to bezcenny potencjał do rozwoju kontaktów biznesowych, a przez to wzmocnienie rozwoju gospodarczego. Wskazał, że tematyka spotkania obejmuje wiele płaszczyzn współpracy takich jak: gospodarka, współpraca transgraniczna, nauka, edukacja, turystyka. Przewodniczący wskazał, że wymiana handlowa między oboma krajami stale rośnie. Wyraźnym znakiem ożywienia współpracy jest wzrost projektów infrastrukturalnych, dzięki którym modernizowane są połączenia kolejowe i rozbudowywana jest sieć dróg.

Przewodniczący Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś wskazał, że zarówno Polska, jak i Białoruś pracują, aby stać się liderami innowacyjności, dzięki cyfryzacji i rozwojowi projektów technologii informatycznych. Wskazał, że powstają inicjatywy, które mają na celu wspieranie przedsiębiorczości opartej o innowacyjne rozwiązania, takie jak polska konstytucja dla biznesu.

Michaił Miasnikowicz podkreślił także, że dla Białorusi istotne są cele związane z zachowaniem środowiska naturalnego, takie jak zachowanie ekosystemów Puszczy Białowieskiej. Mówił, że na ten cel przeznaczane są zarówno środki krajowe, jak i pozyskiwane jest wsparcie międzynarodowe.

Rano tego dnia marszałek Senatu złożył wieniec i zapalił znicze w miejscu pamięci w Kuropatach pod Mińskiem.

 

 

Źródło: Senat RP