Briefing Marszałka Senatu RP w trakcie 81. posiedzenia.

81. posiedzenie Senatu RP rozpoczęło się 26 czerwca br. W trakcie posiedzenia odbył się briefing prasowy Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Marszałek Karczewski poinformował, że posiedzenie rozpoczęło się od uchwalenia uchwały w 450. rocznicę Unii Lubelskiej. Dodał, że w niedzielę 30 czerwca w Lublinie planowane są ważne uroczystości upamiętniające tę rocznicę.

Poinformował o dokonaniu wyboru wicemarszałka Senatu RP w związku z faktem, że mandat dotychczasowego wicemarszałka Adama Bielana wygasł. Funkcję tę obejmie senator Marek Pęk. Marszałek wyraził przekonanie, że współpraca z nowym wicemarszałkiem będzie się układać bardzo dobrze.

Następnie Stanisław Karczewski wspomniał o dwóch ważnych ustawach, którymi zajmą się senatorowie, to jest: ustawa o podatku akcyzowym, która zakłada, że nie będzie podwyżek cen energii w 2019 roku dla 98% odbiorców końcowych oraz ustawa Karta nauczyciela zakładająca podwyżki dla nauczycieli o 9,6% od września br.

Marszałek Karczewski został zapytany o szpitale psychiatryczne w związku z aktami przemocy, które ostatnio miały miejsce. W ocenie Stanisława Karczewskiego te zdarzenia to bestialstwo, do tych szpitali wysłana została kontrola. Dodał, że niewątpliwie polska psychiatria wymaga wielu reform. Warunki w szpitalach są niestety złe. Natomiast zostają wdrażane zmiany, np. podwyższane ceny procedur czy przechodzenie na leczenie otwarte zamiast zamkniętego.

Stanisław Karczewski w odpowiedzi na pytanie czy jest możliwość wprowadzenia poprawki do nowelizacji Karty Nauczyciela dotyczącej dodatku za wychowawstwo dla wychowawców w przedszkolach poinformował, że zawsze jest możliwość dokonania korekty. Senatorowie będą na ten temat dyskutować.

Następnie odpowiedział na pytanie dotyczące Wsterplatte. Poinformował, że cieszy się, że jest wola porozumienia, co wynikało z konferencji prasowej prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina, która miała miejsce poprzedniego dnia . Marszałek Karczewski podkreślił jak ważne jest to miejsce nie tylko dla Polaków, ale także wszystkich Europejczyków. Przyznał, że niestety aktualnie to miejsce jest zaniedbane i zagospodarowane w nieodpowiedni sposób. Wymaga dużych nakładów finansowych, które na szczęście oferuje rząd Zjednoczonej Prawicy. Dodał, że zależy mu by to miejsce było godne i przyciągało osoby odwiedzające Gdańsk.

Marszałek Karczewski został zapytany o procedowanie nowelizacji Kodeksu karnego. Odpowiedział, że jako marszałek Senatu RP dba by wszelkie procedury w Senacie zostały zachowane. Przypomniał, że senatorowie wprowadzili dużą liczbę poprawek, które następnie zostały przyjęte przez Sejm, a decyzja o podpisie ustawy należy do pana prezydenta, który ma czas do 5 lipca.

Następnie w odpowiedzi na pytanie o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wieku emerytalnego sędziów Marszałek Karczewski odpowiedział, że wprowadzając tę ustawę Prawo i Sprawiedliwość kierowało się oczekiwaniami społeczeństwa, które czekało i czeka na zmianę w wymiarze sprawiedliwości. Odpowiadając na protesty różnych środowisk dokonana została rewizja tych przepisów.

Zapraszamy do obejrzenia całego briefingu prasowego Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Video: Senat RP