Marszałek Senatu: będziemy wspierać Armenię na drodze reform.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 3 lipca 2019 r. przyjął delegację Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Armenii na czele z Rubenem Rubinyanem.

Marszałek zapewnił armeńskich parlamentarzystów, że Polska będzie wspierać Armenię na drodze reform.

Delegacja armeńskiego parlamentu przebywa w Warszawie na zaproszenie przewodniczącego senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Marka Rockiego.

Marszałek Senatu podkreślił, że Armenia jest dla Polski ważnym partnerem w regionie Kaukazu Południowego. Przypomniał, że w 2017 r. obchodziliśmy 650-lecie istnienia diaspory ormiańskiej na ziemiach polskich i 25-lecie ustanowienia stosunków dyplomatycznych, a w ubiegłym roku 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i utworzenia II Republiki Armeńskiej.

S. Karczewski zaznaczył, że pokojowa zmiana władzy w Armenii, do jakiej doszło w wyniku tzw. „aksamitnej rewolucji” wzbudziła powszechne uznanie w świecie i w Polsce. „Te zmiany dowodzą, że obywatele Armenii są przywiązani do demokracji i mają wolę przeprowadzenia reform społeczno-gospodarczych” – powiedział marszałek. Wyraził przekonanie, że współpraca we wdrażaniu reform ustrojowych przyczyni się do wzmocnienia relacji polsko-armeńskich. Zadeklarował także współpracę parlamentarną.

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Ruben Rubinyan, podkreślił, że to jego druga wizyta w Polsce w ciągu miesiąca. Powiedział, że uczestniczył w Warszawie, w czerwcowym Szczycie Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowo-Wschodniej. Zaznaczył, że dla delegacji z Armenii niezwykle interesujący był temat tego Szczytu dotyczący upadku komunizmu i świadomości tego faktu w świadomości narodów oraz środkowoeuropejskiej wspólnocie doświadczeń. Zdaniem przewodniczącego dla Armenii jest bardzo ważne doświadczenie, jakie ma Polska w przeprowadzeniu transformacji ustrojowej po upadku komunizmu. „Jesteśmy pod wrażeniem z jakim sukcesem Polacy budują swój kraj” – powiedział Ruben Rubinyan. Wyraził nadzieję na współpracę i możliwość skorzystania z polskich doświadczeń. Powiedział też, że polsko-ormiańskie relacje trwają już bardzo długo i Polska wielokrotnie w historii wspierała Ormian, za co wyraził podziękowanie.

Armeńscy parlamentarzyści podkreślali, że dla nich bardzo ważne jest to, jak Polska poradziła sobie z przebudową nie tylko gospodarczą i społeczną, ale także ze zmianą mentalności społeczeństwa. Mówili, że chcą się wzorować na przykładzie Polski. Wskazywali, że w armeńskim parlamencie bardzo silna jest Grupa Przyjaźni Armeńsko-Polskiej, w której jest czterech parlamentarzystów, którzy studiowali w Polsce, w tym jej przewodniczący Ruben Rubinyan.

Marszałek podkreślił, że także w polskim parlamencie pracuje grupa bilateralna polsko-armeńska. Dodał, że te grupy pełnią bardzo ważną rolę w relacjach dwustronnych. Dodał, że w nowej kadencji polskiego parlamentu będą czynione starania, by bilateralne grupy parlamentarne powstały na samym jej początku, by ich praca była kontynuowana.

Politycy rozmawiali ponadto o kontaktach z diasporą i o możliwościach studiowania w Polsce.

 

 

Źródło: Senat RP