Marszałek Senatu zainaugurował projekt szkoła 6.0.

Podczas inauguracji projektu Szkoła 6.0 w Senacie 13 września 2019 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił znaczenie wysokiej jakości edukacji w kształtowaniu więzi Polaków mieszkających za granicą z Polską i budowaniu wspólnoty narodowej.

„Oświata to element, który pozwala budować więzi. Dlatego bardzo byśmy chcieli, aby polskie szkoły na całym świecie przyciągały jak najwięcej dzieci i młodzieży” – powiedział marszałek Karczewski. Mówił, że od organizacji polonijnych z całego świata, pytanych o najważniejsze potrzeby, płynie ta sama odpowiedź. Wszyscy podkreślają, że edukacja i nauka języka polskiego to priorytet. „Podtrzymujemy opinię, że nauka, zwłaszcza języka polskiego, jest najważniejsza” – dodał marszałek. Zaznaczył, że przekonują go do tego także jego liczne spotkania z Polonią, podczas których rozmawia z młodzieżą i dziećmi mówiącymi po polsku. Dlatego, jego zdaniem, należy dbać o to, aby szkoły były atrakcyjne dla młodych ludzi za granicą. Projekt 6.0 ma umożliwić wymianę doświadczeń między nauczycielami szkół w Polsce i tymi pracującymi za granicą. „To kolejny z ważnych projektów, które jako Senat wspieramy, dzięki którym budujemy wspólnotę. A nic nie jest w tym procesie ważniejsze niż dzieci i młodzież” – powiedział.

Na inauguracji obecny był także szef Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu edukacji poprzez stworzenie platformy współpracy między polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Ma on umożliwić współpracę między szkołami w kraju i zagranicą, wymianę doświadczeń między nauczycielami, rozwijanie ich kompetencji m.in. poprzez szkolenia i warsztaty. Projekt daje szansę na szerzenie wiedzy o Polsce poza granicami, jej kulturze, historii i języku, a także o Polonii wśród Polaków w kraju. To też podkreślenie wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.

Projekt prowadzony przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest dofinansowany przez Senat w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

 

 

Źródło: Senat RP