Spotkanie z wiceprzewodniczącym Gao Yunlongiem.

Wizytę w Senacie 29 października 2019 r. złożył wiceprzewodniczący Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chińskiej Republiki Ludowej Gao Yunlong wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Politycy rozmawiali o polsko-chińskich relacjach parlamentarnych i gospodarczych.

Marszałek podkreślił, że częste kontakty międzyparlamentarne pogłębiają relacje dwustronne. Zaznaczył, że w tym roku mija 70 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych między obu państwami. Dodał, że Senat wspiera rozwój relacji pomiędzy Polską a ChRL. Marszałek Karczewski poinformował gości, że 13 października br. w Polsce miały miejsce wybory do Sejmu i Senatu. Zaznaczył, że zmienił się skład Senatu. Wyraził jednak przekonanie, że nowa Izba będzie utrzymywała kontakty z chińskim partnerem na dotychczasowym poziomie. Pogratulował jubileuszu 70-lecia istnienia ChRL.

Wiceprzewodniczący Gao Yunlong wyraził zadowolenie, że może gościć w Polsce w roku ważnych dla Chin rocznic. Pogratulował zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. Podkreślił, że Chińczycy, jako naród, bardzo lubią Polskę. Zaznaczył, że jako były prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Chin i Chińskiej Ludowej Izby Handlowej widzi ogromny potencjał po obu stronach do rozwoju współpracy gospodarczej polsko-chińskiej. Dodał, że chińscy przedsiębiorcy zainteresowani są m.in. importem wołowiny, produktów mleczarskich, alkoholi. „Osobiście będę popierał współpracę między przedsiębiorcami obu państw i wszelkie inicjatywy zmierzające do tej współpracy” – zadeklarował wiceprzewodniczący. Zaprosił też marszałka do złożenia wizyty w Chinach.

Marszałek podkreślił, że w stosunkach dwustronnych ważną rolę odgrywają kwestie gospodarcze i handlowe. „Cieszy nas rozwój stosunków gospodarczych, natomiast martwi deficyt w handlu z Chinami” – powiedział S. Karczewski. Wyraził jednak nadzieję, że obecna wizyta wiceprzewodniczącego przyczyni się do ożywienia relacji handlowych. Marszałek dodał, że cieszy wzrost chińskich turystów odwiedzających Polskę. Zachęcał młodych ludzi z Chin do studiowania w naszym kraju.

W ocenie wiceprzewodniczącego Gao Yunlonga możliwe jest, że deficyt w handlu nie jest zjawiskiem trwałym. Podkreślił, że właśnie o możliwościach polskiego eksportu jego delegacja rozmawiała w Krajowej Izbie Gospodarczej. Dodał, że trzeba się zastanowić nad polskimi misjami gospodarczymi do Chin i innymi możliwościami zaprezentowania i promowania w Chinach polskich produktów. Zdaniem przewodniczącego takie wspólne akcje polskich i chińskich przedsiębiorców mogą doprowadzić do zmiany niekorzystnego dla Polski salda handlowego. Zaznaczył też, że Chiny i Polska przodują w rozwoju gospodarczym i należy dążyć do pogłębiania współpracy gospodarczej i wykorzystania potencjału leżącego po obu stronach.

Marszałek podziękował za zaproszenie do złożenia wizyty w Chinach i życzył dalszych, owocnych rozmów w Polsce.

 

 

Źródło: Senat RP