Otwarcie zmodernizowanych dróg w gminie Pniewy.

31 stycznia 2020 roku, na zaproszenie Wójta Ireneusza Szymczaka, wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski wziął udział w otwarciu przebudowanych dróg w gminie Pniewy.

W uroczystości wzięli udział również: poseł na Sejm RP Marek Suski, wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, radna Rady Powiatu Grójeckiego Teresa Bednarska, radni gminni, mieszkańcy gminy Pniewy.

W swoim wystąpieniu wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski podziękował wójtowi Ireneuszowi Szymczakowi za zaangażowanie w pozyskiwaniu funduszy na inwestycji gminne. Zauważył, że gmina prężnie się rozwija, widać budującą się sieć nowoczesnych dróg. Podkreślił jak ważne jest bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zarówno pieszych jak i poruszających się pojazdami. Zapewnił również o swoim wsparciu jako senatora wybranego z tego okręgu wyborczego.

Przebudowane zostały drogi gminne:
- 160912W Konie – Załęże Duże – Kruszew w miejscowości Załęże Duże na odcinku od skrzyżowania z droga gminną 160903W do skrzyżowania z drogą powiatową DP1601W o długości 975 mb,

- 160906W Jeziora - Przęsławice - Kocerany przez wieś Przęsławice gmina Pniewy, na odcinku o długości 540mb od skrzyżowania z drogą krajową DK50

o szerokości 5m, pokrytych masą bitumiczną, z kanalizacją deszczową i utwardzonymi poboczami. W Załężu Dużym dodatkowo został wykonany jednostronny chodnik na długości 975 mb, a w Przęsławicach na długości 200 mb.

Dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego wyniosło: 1 978 855,00 zł – 70% inwestycji.