Spotkanie dotyczące Jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

4 lutego br. wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski uczestniczył w spotkaniu dotyczącym ochrony Jezior powidzkiego Parku Krajobrazowego i wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego.

W spotkaniu udział wzięli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, wójtowie gmin: Ostrowite - Mateusz Wojciechowski, Powidz - Jakub Gwit, Jeziora Wielkie - Dariusz Ciesielczyk.

Podczas spotkania omówione zostały działania przeciw suszy i sposoby przeciwdziałania niedoborowi wody. Spadek poziomu wód obserwowany w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego to temat niezwykle poważny, niosący za sobą zagrożenie przyrodnicze i gospodarcze.