UWAGA! WYNIKI!

Wyniki IX edycji konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”.

Serdecznie dziękuję za udział w IX edycji konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”, który miałem zaszczyt organizować we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty Panią Aurelią Michałowską, w szkołach ponadpodstawowych, szkołach specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych z powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego i przysuskiego oraz Gminy Tarczyn.


Tegoroczna edycja została objęta honorowym patronatem przez: Wojewodę Mazowieckiego, Instytut Pamięci Narodowej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.


W terminie przewidzianym przez Regulamin Konkursu wpłynęło 119 prac.


Komisja Konkursowa oceniając wszystkie prace brała pod uwagę:
1) zgodność z tematyką Konkursu,
2) wiedzę, w szczególności to czy uczestnik przedstawia temat na wielu płaszczyznach i zwraca uwagę na różne konteksty (epoki, historyczny, społeczny itd.),
3) sposób wykorzystania i wyszukiwania materiałów pomocniczych i ich przydatność,
4) atrakcyjność formy przekazu pod względem estetycznym,
5) innowacyjność i pomysłowość.

Komisja Konkursowa uwzględniając dwie kategorie szkół postanowiła co następuje:


I. kategoria szkoły ponadpodstawowe:
W tej kategorii przyznano zgodnie z Regulaminem trzy nagrody główne:


1. Cezary Kociołczyk z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą - prezentacja o Aleksandrze Młyńskim ps. "Drągal"
Uzasadnienie: wybór postaci na podstawie opowieści prababci uczestnika, która osobiście znała Żołnierza, nawiązanie do własnych doświadczeń, atrakcyjna forma prezentacji;
2. Igor Papiński z Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach - prezentacja o ks. Władysławie Gurgaczu
Uzasadnienie: ciekawy dobór postaci, dużo informacji, atrakcyjna forma przekazu, użycie interesującego podkładu muzycznego;
3. Robert Suwarski z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec - Grójec w Grójcu - prezentacja o Łukaszu Cieplińskim ps. "Pług"
Uzasadnienie: wybór znanego Żołnierza Wyklętego, ale zwrócenie uwagi na ciekawe i kluczowe fakty z jego życia, bogata treść, użycie cytatów z więziennych grypsów, umiejętne wykorzystanie informacji pochodzących z wielu źródeł.

wyniki konkursu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie §4. pkt 6. Regulaminu organizator zdecydował o przyznaniu dodatkowych równorzędnych wyróżnień dla:

- Aleksandry Kubickiej, Bartosza Kaczmarka oraz Wiktorii Charaton z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce;
- Aleksandry Foltyńskiej z Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie;
- Emilii Pieprzyckiej i Aleksandry Wieteski z Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach;
- Jakuba Woldona z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec –Grójec w Grójcu;
- Katarzyny Maciąg z Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach;
- Aleksandry Smouch z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu;
- Alicji Pal z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze;
- Kamila Dudzisza i Kamila Ślusarczyka z Zespołu Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze;
- Kacpra Hubera z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Jasieńcu;
- Adriana Ambrozika z Niepublicznego Technikum Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą;
- Sandry Gąsiorowskiej, Weroniki Sobieraj i Adriana Kamińskiego z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Nowej Wsi;
- Julii Kozłowskiej i Marcina Lisiaka z Liceum Kadetów RP w Lipinach
- Roksany Sadowskiej z Zespołu Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce.

II. kategoria szkoły specjalne oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W tej kategorii przyznane zostały cztery równorzędne nagrody dla wszystkich czterech uczestników konkursu z wyróżnieniem dwóch:

• Michał Karasek z Publicznej Szkoły Ponadpodstawowe Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Adamowie - prezentacja o Tadeuszu Zielińskim ps. "Igła"
Uzasadnienie: osobiście nagrany wstęp do prezentacji, odpowiednio zaaranżowane tło, ciekawy dobór postaci – bohater walczący między innymi na ziemi radomskiej.
• Oliwia Gnyś ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą - prezentacja o s. Izabeli
Uzasadnienie – atrakcyjna forma prezentacji, ciekawy dobór postaci i opowieści o tragicznych losach bohaterki.

Dwaj pozostali uczestnicy także otrzymują nagrody:
• Sylwia Głowa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach - prezentacja o Józefie Kurasiu ps. "Ogień"
• Mikołaj Sobczak z Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu - prezentacja o Janie Borysewiczu ps. "Mściciel"

wyniki konkursu 1

Serdecznie gratuluję zwycięzcom, wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom Konkursu. Dziękuję dyrekcjom szkół, nauczycielom prowadzącym i opiekunom za współpracę przy IX edycji Konkursu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy i wyróżnieni nagrody rzeczowe.