Odsłonięcie tablicy i nadanie Centrum Polonii w Pułtusku Imienia Ignacego Jana Paderewskiego

W dniach 18-19 września 2021 r. odbyły się dwudniowe obchody jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Jubileusz połączono z otwarciem Światowego Centrum Polonii im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbyło się z udziałem licznych gości na czele z panem Ministrem Adamem Kwiatkowskim reprezentującym Prezydenta RP i panem Ministrem Michałem Dworczykiem oraz senatorem RP Stanisławem Karczewskim.
W imieniu Wspólnoty odsłonięcia dokonywał Przewodniczący Rady Krajowej pan Poseł Henryk Kowalczyk, natomiast poświęcenia tablicy dokonał ksiądz infułat Marek Smogorzewski.


Jubileusz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" połączono z otwarciem Światowego Centrum Polonii im. Ignacego Jana Paderewskiego. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" od 30 lat wspiera rodaków rozsianych za granicami kraju. Skupia ochotników, którzy pracują na rzecz pomocy rodakom w kultywowaniu polskości.
Najważniejsze w naszym okresie działania było budowanie wspólnoty – wspólnoty celów i misji, którą nakreślił profesor Stelmachowski – mówi Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".


Na zamkowym dziedzińcu odsłonięto pamiątkową tablicę, a Światowemu Centrum Polonii w Pułtusku nadano imię Ignacego Jana Paderewskiego.
To połączenie Domu Polonii z Paderewskim to znak ze pamiętamy o naszych bohaterach przeszłości, pamiętamy o tym co robili dla Polski również poza jej granicami – opowiada Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu, Kancelaria Prezydenta RP.
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk, podkreśla ważną rolę Poloni:
Polonia jest bardzo ważna jeśli chodzi o politykę rządu, Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze podkreślaliśmy jak istotną rolę odgrywają Polacy poza granicami kraju, jest szereg instytucji które wspierają rodaków i współpracują z nimi – mówi szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Stowarzyszenie w obszarach swojej działalności kultywuje polskie tradycje, kulturę i język. Dom Polonii w Pułtusku odgrywa w tym obszarze szczególną rolę.


"Jeśli chodzi o fundamentalne obszary działalności „Wspólnoty Polskiej” to jest wspieranie nauki języka polskiego, kultury, oświaty, wspieranie organizacji polonijnych" – wyliczał Krzysztof Łachmański, wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".
Do pułtuskiego Domu Polonii przyjeżdżają Polonusi z całego świata, tu uczą się języka polskiego, poznają ojczyznę przodków. Od kilku lat przyjeżdżają też repatrianci zza wschodniej granicy Polski.
"Ta dbałość o Polaków mieszkających zagranicami nie tylko przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", ale i przez rządzących jest ważna, o nich nie chcemy zapomnieć, bo chcemy żeby oni nie zapomnieli o nas, o swoich korzeniach o polskości "– stwierdził Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości.

Źródło: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" (facebook.com)
Zdjęcia: PAI SWP