Spotkanie noworoczno-świąteczne w Przysusze.

W poniedziałek 16 stycznia odbyło się tradycyjne, noworoczne spotkanie samorządowców organizowane przez Starostę Powiatu Przysuskiego. 

Na spotkanie przybyło ponad 500 osób, którzy znaleźli czas by porozmawiać o obecnej sytuacji samorządów, problemów, które ich dotyczą oraz planów na przyszłość. Spotkanie było też idealną okazją do podziękowania wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem pomagają w rozwoju gmin i powiatów.

W szczególnie serdeczny sposób starosta powitał uczestniczącego po raz pierwszy w spotkaniu samorządowców ks. biskupa Marka Solarczyka Ordynariusza Diecezji Radomskiej. Tegoroczne spotkanie zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości: reprezentujący rząd – minister Anna Moskwa i wiceminister Wojciech Skurkiewcz, senat reprezentował senator Stanisław Karczewski, Sejm RP był reprezentowany przez państwa posłów: Agnieszkę Górską, Annę Kwiecień, Dariusza Bąka i Marka Suskiego. Na spotkaniu byli obecni: przedstawicie Wojska Polskiego z płk. Łukaszem Baranowskim – szef Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w dowództwie WOT, Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska z dyrektorem delegatury w Radomiu, Starostowie sąsiednich powiatów, burmistrz i wójtowie gmin, komendanci służb i straży powiatowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi, stowarzyszenia i zaproszeni mieszkańcy. Po wystąpieniu starosty błogosławieństwa na nowy rok udzielił zebranym Ordynariusz Diecezji Radomskiej ks. biskup Marek Solarczyk. Dyrektor Małgorzata Bednarska zaprosiła na scenę minister Annę Moskwę, wiceministra Wojciecha Skurkiewicza, senatora Stanisława Karczewskiego, posłów: Agnieszkę Górską, Annę Kwiecień, Dariusza Bąka i Marka Suskiego, a starostę Mariana Niemirskiego poprosiła o wręczenie zaproszonym na scenę gościom specjalnych podziękowań od mieszkańców powiatu przysuskiego.