W Powiecie Kozienickim oddano do użytku nowe drogi.

Powiat Kozienicki może pochwalić się kolejnymi odcinkami wyremontowanych dróg powiatowych w miejscowościach Nagórnik w Gminie Sieciechów oraz Kępa Niemojewska w Gminie Grabów nad Pilicą.

Remont drogi powiatowej w miejscowości Nagórnik w Gminie Sieciechów obejmował odcinek o dł. 990 m. Wartość inwestycji to 1.743.894,00 zł, w tym wartość dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład to 1.656.699,30 zł, natomiast wkład własny Powiatu wyniósł 87.194,70 zł.

Z kolei w Gminie Grabów nad Pilicą otwarto wyremontowany odcinek drogi powiatowej 1685W o dł. 2,75 km w miejscowości Kępa Niemojewska. Wartość inwestycji to 3.661.643,58 zł, w tym wartość dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład to 3.478.561,40 zł, natomiast wkład własny Powiatu wyniósł 183.082,18 zł.

To bardzo ważne inwestycje dla rozowju całego Powiatu Kozienickiego.