#dzięki500plus: wakacje, marzenia, codzienne sprawy,