Konwencja PIS w Przysusze

W sobotę 9 października 2021 r. w Przysusze odbyła się konwencja PIS podczas której przedstawiono program skierowany do wsi i rolników.

- Jesteśmy reprezentantem polskiej wsi, jesteśmy z tego dumni, jesteśmy dumni z tego zaszczytu - powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Przysusze.

Zaznaczył, że to przeświadczenie i ta duma wynikają z szerszego założenia.

- Polska jest jedna, jeden jest naród polski. Ten naród może żyć w jedności tylko wtedy, jeżeli fundamentem tej jedności będzie równość. Równość w sferze materialnej, równość szans, w tym także równość szans dla tego najmłodszego pokolenia - oświadczył.

Wskazał, że polityka prowadzona przez Zjednoczoną Prawicę przynosi efekty. Zwracał w tym kontekście uwagę, że dziś dochód rozporządzalny na głowę mieszkańca wsi i miast zbliżyły się do siebie i różnica jest niewielka.

- Rolnik bardzo wiele swoich produktów będzie mógł sprzedawać bezpośrednio - do 100 tys. zł rocznie bez podatku, a w gminach będzie obowiązek stworzenia odpowiednich targowisk - mówił.

Dlatego - jak mówił -rząd podejmują wielkie przedsięwzięcie jaki jest rolny handel detaliczny.

- W gminach, gdzie będzie obowiązek stworzenia odpowiednich targowisk, także w większych miastach, one skądinąd też są gminami, tylko chodzi nie o te gminy najbliższe dla rolnika, tylko o większe miasto gdzieś dalej, gdzie też będzie mógł sprzedawać swoje produkty, bo będzie mógł to robić w całej Polsce - powiedział.

Mówił, że będą też budowane centra przechowalnicze różnego rodzaju, które będą pomagać w tym handlu.

- Będziemy walczyć z ASF i odbudujemy produkcję trzody chlewnej. Ułatwimy rolnikom wypłatę za szkody łowieckie - wskazywał.

Zapowiedział, że powstaje rezerwa budżetowa, która się będzie nazywała się: Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych.

- W tym roku to będzie 3 mld zł. Poza tym będzie 1 mld 400 mln zł na wsparcie ubezpieczeń tych rolników, którzy będą się chcieli ubezpieczyć indywidualnie - poinformował.

Mówiąc o wsparciu dla rolników zapowiedział wprowadzenie dopłat m.in. dla chcących podjąć produkcję ekologicznej.

- U progu transformacji polska wieś, gminy i małe miasteczka zostały zdradzone; wobec polskiej wsi zastosowano terapię szokową, brutalne metody gospodarcze, społeczne - powiedział Premier Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że być polskim patriotą, to być wiernym ojcowiźnie, być wiernym ojcowiźnie to być wiernym polskiej wsi, polskim rolnikom, polskiemu rolnictwu.

- Polska wieś zawsze była wierna Polsce, ale nie zawsze Polska była wierna polskiej wsi. U progu transformacji, u progu tych zmian po upadku komunizmu doskonale wiemy, że właśnie polska wieś, gminy i małe miasteczka zostały pozostawione same sobie, powiem wprost - zostały zdradzone - wskazał.

- Polski rolnik nie jest w niczym gorszy od rolnika niemieckiego, czy francuskiego. Dlatego zrobimy wszystko, żeby już w najbliższych latach, w najbliższych dwóch latach ten poziom dopłat dla rolników do hektara dla 96-97 proc. wszystkich rolników był taki sam, lub wyższy, jak średnia unijna - oświadczył.

Poinformował, że ubezpieczenia od różnego rodzaju klęsk, które w różnej postaci spadają na polskich rolników.

- Otóż gwarantuję z tego miejsca, że każdy rolnik, który będzie się chciał ubezpieczyć, dostanie dopłatę ze Skarbu Państwa - w maksymalnie możliwym wymiarze, zgodnie z regułami unijnymi - zadeklarował.

Wspomniał też o emeryturach dla rolników.

- Zostawiamy to co dobre: możliwość otrzymania emerytury, ale utrzymujemy możliwość zatrzymania gospodarstwa. Znosimy obowiązek przekazania gospodarstwa. Niech to będzie dowolność w ręce dana rolnikom - przekonywał.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda zaznaczył, że w ramach dzisiejszego programu Polski Ład dla polskiej wsi chcemy, aby rolnicy zarabiali więcej.

- Całkowicie zmieniamy system ubezpieczeń rolników, m.in. powołujemy pierwszy w historii fundusz, który prawie w pełni zapewnia finansowanie większości szkód rolników - poinformował.

Podkreślał, że przygotowywane są centra logistyczne, do których rolnik będzie mógł oddawać swoje produkty.

- Rolnicy nie będą musieli zdawać gospodarstwa przechodząc na emeryturę, a ponadto, stworzyliśmy bon dla uczniów szkół gospodarczych. Będzie to 250 zł dla każdego ucznia - oznajmił.

Źródło: pis.org.pl
Zdjęcia: źródło własne