STANISŁAW KARCZEWSKI

senator VI - XI kadencji, Marszałek Senatu RP IX kadencji, wicemarszałek Senatu RP VIII i X kadencji, wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości.

 

SKarczewski omnieUrodziłem się 14 listopada 1955 roku w Warszawie. Tutaj ukończyłem Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela, w 1981 roku II Wydział Lekarski Akademii Medycznej. Bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny rozpocząłem pracę w Szpitalu Rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Byłem kolejno stażystą, młodszym asystentem, asystentem, starszym asystentem, kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej, zastępcą ordynatora, zastępcą dyrektora, dyrektorem i ordynatorem Oddziału Chirurgicznego. Byłem przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

 

Byłem członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Chirurgów Onkologicznych i Towarzystwa Widechirurgów.

 

W latach 1998-2002 byłem radnym Powiatu Grójeckiego z listy AWS. W latach 2002-2005 byłem radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach parlamentarnych w 2005 roku zostałem senatorem RP VI-tej kadencji. Byłem zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia, członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Należałem również do Zgromadzenia Parlamentarnego Państw Śródziemnomorskich i grupy międzyparlamentarnej Polsko-Jordańskiej i Polsko-Fińskiej.

 

W wyborach w 2007 r. ponownie zostałem wybrany senatorem RP. Zostałem zastępcą sekretarza Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, a  od kwietnia 2010 r. pełniłem funkcję przewodniczącego części senackiej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia, zasiadałem w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, byłem również członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Należałem do Grup Parlamentarnych: Polsko-Kuwejckiej, Polsko-Tureckiej, Polsko - Jordańskiej oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Byłem zastępcą członka Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia NATO.

 

Od 2003 roku należę do partii Prawo i Sprawiedliwość. Jestem członkiem Radomskiego Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości, Rady Politycznej, a od stycznia 2011 r. Komitetu Politycznego. Jestem również członkiem Komisji Etyki partii Prawo i Sprawiedliwość.

 

W wyborach parlamentarnych 9 października 2011 r. startowałem z okręgu nr 49 i uzyskując 43% poparcia zostałem po raz trzeci senatorem RP. Należałem do Komisji Zdrowia oraz Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. 9 listopada 2011 roku zostałem wybrany wicemarszałkiem Senatu RP.

 

W dniu 12 listopada 2015 roku podczas pierwszego posiedzenia Senatu RP zostałem wybrany Marszałkiem Senatu RP IX kadencji. Pełniłem tę funkcję przez 4 lata.

 

W ostatnich wyborach parlamentarnych startowałem z okręgu nr 49, obejmującego powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, przysuski i uzyskując 51,78% poparcia zostałem po raz szósty senatorem RP. Od dnia 12 listopada 2019 roku do 13 maja 2020 roku pełniłem ponownie funkcję wicemarszałka Senatu RP.

 

Rodzina: żona Eliza jest emerytowanym pediatrą. Mam dwie córki i sześciu wnuków.