Święto Patrona w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu.

W czwartek 23 marca Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu obchodził Święto Patrona połączone z poświęceniem Sztandaru Szkoły.

 Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą Bohaterów "Akcji na Caritas" - kiedy to 27 marca 1944 r. oddział Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec szturmem zdobył budynek będący siedzibą gestapo i uwolnił 28 więźniów.
Po mszy świętej, na której został poświęcony Sztandar Szkoły, rozpoczęła się część oficjalna - sztandar został przekazany społeczności szkolnej. Uroczystości uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów.

W uroczystości wzięli udział: Krzysztof Zięba (reprezentujący swojego ojca, kpt. Stanisława Ziębę – żołnierza AK), Stanisław Karczewski – Senator RP, Marek Suski i Mirosław Maliszewski – Posłowie na Sejm RP, Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Ambroziak – Starosta Powiatu Grójeckiego, Janusz Karbowiak – Przewodniczący Rady Powiatu, Jolanta Sitarek – Wicestarosta Powiatu Grójeckiego, płk Andrzej Kozera – Dowódca Garnizonu Grójec, Maciej Jarosiński – Skarbnik Światowego Związku Żołnierzy AK, Paweł Siennicki – Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego, Teresa Bednarska – Radna Powiatu Grójeckiego, Adrian Barański – Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu, Jarosław Rupiewicz – Wiceburmistrz Gminy i Miasta Grójec, Karol Biedrzycki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu, Ks. kan. Zbigniew Stefaniak – Dziekan Dekanatu Grójeckiego, podinsp. Wojciech Bednarski – Komendant Powiatowy Policji w Grójcu, bryg. Krzysztof Kędziera – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Nie zabrakło również przedstawicieli rodzin żołnierzy AK – Alicji Pękackiej, Teresy Jastrzębskiej, Marka Kołomańskiego, Krzysztofa Lipińskiego, por. Zbigniewa Michaluka, Ewy Keller i Elżbiety Jędrzejczak. Ponadto wśród zgromadzonych znaleźli się także: siostra Elżbieta Brandenburg – Dyrektor Przedszkola im. bł. O. Honorata Koźmińskiego, emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji oraz obsługi, Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna, przedstawiciele Rady Rodziców: Wioletta Potwardowska i Katarzyna Narloch oraz młodzież ZS w Grójcu.