233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Nowym Mieście nad Pilicą.

3 maja w Nowym Mieście nad Pilicą odbyły się uroczytości upamiętniające Narodowe Święto Konsytucji 3 Maja.

Konsytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą, która regulowała organizację władz państwowych i obowiązków obywateli.

Uroczystości ropoczęliśmy Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, by później wspólnie złożyć wiązanki pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

 Dziękuję mieszkańcom Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za udział w uroczystości.