Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w Katowicach.