Janusz Wojciechowski na spotkaniu z marszałkiem Senatu: Polska nie marnotrawi funduszy unijnych

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 9328Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 30 listopada 2016 r. spotkał się z członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Januszem Wojciechowskim. Janusz Wojciechowski poinformował marszałka, że z raportu Trybunału wynika iż Polska nie marnotrawi funduszy unijnych.

 

Janusz Wojciechowski przybył do Senatu na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, aby zaprezentować Roczny Raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu UE za 2015 r.

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy zajmuje się księgową kontrolą wydatków i przychodów UE. Działa na rzecz usprawnienia zarządzania finansami unijnymi.

 

Sędzia Wojciechowski poinformował marszałka, że Trybunał badał m.in. wydatki na infrastrukturę kolejową. Celem tych wydatków było zwiększenie udziału kolei w przewozach towarowych. Na ten cel UE wydała w latach 2007 – 2013 28 mld euro, w Polsce z tych funduszy wydano 5,5 mld euro. Jednak unijny cel nie został osiągnięty, bo w UE i w Polsce udział kolei w przewozach ogółem zasadniczo obniżył się. Dodał, że podobnie ma się sprawa z wydatkami na żeglugę śródlądową. Zdaniem Wojciechowskiego świadczy to o tym, że UE straciła wizję.

 

Marszałek Karczewski podkreślił, że Polska zainteresowana jest rozwojem żeglugi śródlądowej, udrożnieniem Wisły i Odry. Powołane zostało w Polsce oddzielne ministerstwo – gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Marszałek interesował się też udzielaniem pomocy publicznej w UE.

 

Janusz Wojciechowski poinformował marszałka, że na tę pomoc w ciągu 5 lat w UE wydano 392 mld euro, z czego Niemcy wydały 97 mld na pomoc swoim przedsiębiorstwom. Polska w tym czasie skorzystała z 27 mld tej pomocy. Podkreślił, że te ogromne środki na pomoc publiczną przekraczają pieniądze przeznaczane na politykę spójności. W przeliczeniu na jednego mieszkańca z tych funduszy najwięcej korzystają Finowie – 500 euro na osobę, natomiast na jednego mieszkańca Polski przypada poniżej 100 euro tej pomocy. Zatem, według J. Wojciechowskiego, Polska nie wypada źle w tej statystyce i w ocenie Trybunału.

 

Janusz Wojciechowski mówił jeszcze o wydatkach z funduszy UE na lotniska. W Polsce skontrolowano wydatki na lotniska w Gdańsku i Rzeszowie. I te wydatki okazały się najbardziej sensowne. W badaniu efektów – zwiększenia przepustowości tych lotnisk okazało się, że w przeliczeniu na jednego pasażera wydano 10 euro. Natomiast badając wydatki poniesione na lotnisko w Kordobie okazało się, że wydano na jednego pasażera 100 euro.

 

J. Wojciechowski podsumował, że Polska nie marnotrawi unijnych pieniędzy i to może być argument w ubieganiu się o te fundusze. „Możemy od innych krajów UE wymagać, by lepiej korzystały z tych funduszy i od UE, by miała wizję tych wydatków" – powiedział J. Wojciechowski.

 

źródło/Foto: Senat RP