Marszałek Senatu spotkał się z przewodniczącym izby niższej Słowenii.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 30 marca 2017 r. w Senacie przyjął przewodniczącego Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii Milana Brgleza.

Politycy rozmawiali o przyszłości Unii Europejskiej i relacjach międzyparlamentarnych.

Marszałek podkreślił, że przywiązuje dużą wagę do dyplomacji parlamentarnej, gdyż tworzy ona dobry klimat do współpracy politycznej między rządami, prezydentami, a także gospodarczej i kulturalnej. Odnosząc się do przyszłości Unii Europejskiej marszałek powiedział, że Polska opowiada się za wzmocnieniem roli parlamentów narodowych. Dodał, iż polskie społeczeństwo jest prounijne – blisko 70 proc. popiera naszą obecność we wspólnocie. Zaznaczył, że w polskim parlamencie nie ma ugrupowań, które przeciwne byłyby UE.

Przewodniczący Brglez zgodził się, że, dyplomacja parlamentarna odgrywa dużą rolę w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza ważna jest dla niedużych państw, takich jak Słowenia, z uwagi na szczupłość korpusu dyplomatycznego. Zaznaczył, że istotna jest zgoda w prowadzeniu polityki zagranicznej, choć przyznał, że w Słowenii czasami dochodzi do sporów w tej kwestii. Jednak - jak powiedział - poparcie dla obecności Słowenii w Unii Europejskiej jest jednolite.

Politycy rozmawiali także o istniejących w obu parlamentach grupach przyjaźni polsko-słoweńskiej i słoweńsko-polskiej. Mówili, iż ważne są osobiste kontakty między politykami i dialog między państwami UE. Zgodzili się, co do tego, że tzw. młode unijne państwa powinny stawiać na jedność i solidarność, a także uczestniczyć w pracach różnych formatów regionalnych, co umacnia dialog, pozwala uzgadniać stanowisko i występować wspólnie na forum UE.

W kontekście zakończonej niedawno w Senacie sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Litwa-Ukraina politycy mówili o sytuacji na Ukrainie i o bezpieczeństwie w regionie.

Marszałek Karczewski wyraził zaniepokojenie tym, co się dzieje na Ukrainie. Podkreślił, że Zgromadzenie przyjęło dokument końcowy, w którym opowiedziało się za podtrzymaniem sankcji międzynarodowych wobec Rosji, gdyż nie przestrzega ona Porozumień Mińskich.

Milan Brgleza zaznaczył, że Słowenię łączą stosunki gospodarcze z Federacją Rosyjską. Dodał, że historycznie też inaczej niż w Polsce układały się relacje z Rosją. Jednak zapewnił, że Słowenia nie jest antynatowska. Powiedział też, że Słowenia jest za podtrzymaniem sankcji wobec Rosji.

Marszałek przypomniał, że w minionym roku odbył się szczyt NATO w Warszawie, z którego efektów Polska jest bardzo zadowolona, gdyż nastąpiło wzmocnienie flanki wschodniej Sojuszu. Dodał, że po 18 latach przynależności Polski do NATO obecnie wojska Sojuszu są rozmieszczane w naszym kraju. „Mamy inną historię i inne doświadczenia, które każą nam dbać o bezpieczeństwo Polaków” – powiedział marszałek.

Źródło/Foto: Senat RP