Obchody 73. rocznicy Akcji na Caritas w Grójcu.

W dniu 28 marca 2017 roku odbyły się obchody Dnia Patrona Szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” - Grójec w Grójcu i 73. rocznicy akcji na Caritas.

Organizatorami uroczystości byli Starosta Powiatu Grójeckiego Marek Ścisłowski oraz Dyrektor ZSP w Grójcu Dorota Skalińska.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Kościele św. Mikołaja Biskupa w Grójcu. Po nabożeństwie wykonany został przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych program patriotyczny.

Jako goście honorowi na uroczystość przybyli kombatanci- żołnierze Armii Krajowej: p. Stanisław Zięba, p. Henryk Kowalczyk, p. Marian Kołomański, p. Leon Komorowski, p. Mieczysław Ruszkowski. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele parlamentarzystów, władz lokalnych: starosta powiatu grójeckiego - Marek Ścisłowski, wicestarosta - Dariusz Piątkowski, radni powiatowi: Teresa Bednarska, Barbara Kowalska, Paweł Siennicki, Dyrektorzy Szkół Powiatu Grójeckiego wraz z pocztami sztandarowymi, służby mundurowe: Żołnierze 1 Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna oraz emeryci, nauczyciele i uczniowie ZSP w Grójcu.

Dalsza część obchodów odbyła się pod tablicą upamiętniającą żołnierzy AK obwodu "Głuszec" - Grójec, przy dawnym budynku Caritasu na ulicy Mogielnickiej.

Odczytany został również Apel Pamięci, w którym przywołano poległych grójeckich żołnierzy AK. Żołnierze 1. Ośrodka Radioelektronicznego oddali honorową salwę ku czci pamięci bohaterów.

W imieniu Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego kwiaty pod tablicą pamiątkową złożyła Weronika Piwarska.

Foto: ZSP w Grójcu