Marszałek Senatu i prezydent Łotwy: przyjaźń, zaufanie, wspólnota interesów.

15 maja 2017 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się w Senacie z prezydentem Republiki Łotewskiej Raimondsem Vējonisem.

 

Spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji w regionie, współczesnym zagrożeniom i możliwościom rozwoju współpracy w wielu obszarach, zwłaszcza w dziedzinie wojskowości.

W spotkaniu uczestniczyli ambasadorowie - Polski na Łotwie Ewa Dębska i Łotwy w Polsce Ilgvars Kļava.

„Nasze stosunki są oparte na przyjaźni, zaufaniu i wspólnym interesie. Jednakowo patrzymy na sprawy bezpieczeństwa w regionie. Zeszłoroczny szczyt NATO w Warszawie był ogromnym sukcesem nie tylko Polski, ale i państw bałtyckich i Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku obchodzimy 25. rocznicę podpisania polsko-łotewskiego traktatu o przyjaźni i współpracy. Nasze spotkanie wpisuje się w wielowymiarowy dobry klimat naszych relacji” – powiedział marszałek Senatu. Podziękował on prezydentowi Łotwy za dbałość o mniejszość polską, za jej wsparcie polityczne i finansowe.

Zdaniem łotewskiego prezydenta, nasze stosunki są od dawna doskonałe i jest między nami doskonały dialog polityczny. „Łączy nas taka sama troska o bezpieczeństwo w Europie. Doceniamy współpracę wojskową z Polską - jej przejawem będzie choćby udział Polaków batalionie NATO, który będzie rozlokowany na Łotwie w tym roku. Razem jesteśmy mocniejsi. Jest to bardzo ważne ze względu na naszego nieprzewidywalnego sąsiada – Rosję” – oświadczył Raimonds Vējonis. Jednocześnie przypomniał on polsko-łotewski układ o pomocy wojskowej z lat 1919-20, który był podstawą do wspólnych działań militarnych przeciwko bolszewikom. Prezydent Vējonis jest zdania, że Polska jest bardzo dobrym partnerem Łotwy w Europie, że oba kraje tak samo postrzegają sytuację w regionie. Uważa on, że Polska jest też dobrym partnerem w NATO. Mówił o spełnieniu przez jego kraj w przyszłym roku natowskiego wymogu przeznaczenia na armię 2% PKB, a także o rozwijaniu obrony terytorialnej. Pokreślił konieczność wypracowania skutecznych środków przeciwdziałania międzynarodowemu terroryzmowi oraz zagrożeniom hybrydowym i cybernetycznym.

Obaj rozmówcy zgodzili się co do tego, że Łotwa nie jest już krajem izolowanym, do czego przyczynia się m.in. współpraca infrastrukturalna z Polską. Zgodzili się też co do tego, że istnieje wielki potencjał do rozwijania nie tylko współpracy politycznej, gospodarczej, naukowej, kulturalnej, turystycznej, ale także do rozwijania kontaktów międzyludzkich.

Raimonds Vējonis, 1966, studiował na Wydziale Inżynierii Środowiskowej na Politechnice w Tallinie (1994), jest magistrem biologii Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze (1995). Prezydent od czerwca 2015 r. , wcześniej wielokrotnie zajmował stanowiska ministerialne, m.in. w latach 2014-15 - minister obrony, 2011 - minister środowiska i rozwoju regionalnego, 2010 - minister środowiska. Jest członkiem Łotewskiej Partii Zielonych wchodzącej w skład Związku Zielonych i Chłopów (członkostwo zawieszone na czas prezydentury.

Źródło: Senat RP