Briefing Marszałka Senatu RP przed 49. posiedzeniem.

9 listopada br. rozpoczęło się 49 posiedzenie Senatu RP. Marszałek Stanisław Karczewski poinformował na briefingu prasowym o planowanym przebiegu obrad.

Senatorowie zajmą się miedzy innymi nowelizacją ustawy o repatriacji. Marszałek podkreślił, że ważne by proces repatriacji przebiegał sprawnie i dotyczył jak największej ilości osób. Poinformował, że wkrótce wyjeżdża do Kazachstanu by poznać opinie osób, które oczekują na repatriację.

Izba obradować będzie również nad ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej, wysłucha także informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.

W kolejnej części briefingu Marszałek odpowiadał na pytania dziennikarzy. Poproszony został o komentarz w sprawie sytuacji w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci, gdzie lekarze rezydenci wzięli urlopy na żądanie, co zakłóciło pracę szpitala. Marszałek wyraził ubolewanie z powodu takiej sytuacji, powiedział, że nie rozumie odejścia lekarza od łóżka chorego. Zaapelował do Naczelnej Izby Lekarskiej, by nie zachęcała lekarzy do wypowiadania umów opt-out. W ocenie Marszałka obecne protesty lekarzy mają podłoże polityczne i odbijają się negatywnie na pacjentach. Zaapelował do lekarzy o odpowiedzialne zachowanie i realizowanie przysięgi lekarskiej.

Następnie Marszałek poinformował o spotkaniu kierownictwa Zjednoczonej Prawicy, które odbyło się poprzedniego dnia. Dotyczyło głównie omówienia planów na kolejne dwa lata kadencji.

Stanisław Karczewski został poproszony o skomentowanie polsko-ukraińskich stosunków. Marszałek poinformował, że zajmowane przez niego stanowisko obliguje do prowadzenia tak zwanej dyplomacji parlamentarnej. Chciałby by relacje z Ukrainą były dobre i oparte na prawdzie. Polska powinna być ambasadorem Ukrainy w Unii Europejskiej.

Zapraszamy do obejrzenia całego briefingu Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Video: Senat RP