50-lecie Szkoły Podstawowej w Drwalewie.

W 2017 roku Szkoła Podstawowa im. Polskich Patriotów w Drwalewie obchodzi 50-lecie istnienia. Z tej okazji 10 listopada odbyły się uroczystości jubileuszowe.

Pani dyrektor Jadwiga Lidia Pietrzak rozpoczęła od przedstawienia historii szkoły, a następnie powitania wielu zgromadzonych gości, nauczycieli, byłych nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Na uroczystości zjawili się między innymi: wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grójeckiego Teresa Bednarska, która odczytała okolicznościowy list wystosowany przez Posła na Sejm RP Marka Suskiego, Leszek Kumorem przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego, dyrektorzy szkół, instytucji i służb z Gminy Chynów. Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego reprezentowała Weronika Piwarska.

Dzieci szkolne uświetniły uroczystości wykonaniem wspaniałego programu słowno-muzycznego. W związku z zbliżającym się Świętem Niepodległości część programu artystycznego miała charakter patriotyczny.

W liście okolicznościowym Marszałek Senatu złożył na ręce Pani Dyrektor gratulacje i podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę na rzecz Szkoły. Złożył także wyrazy głębokiego uznania dla całej Kadry Pedagogicznej oraz Pracowników Administracyjnych za codzienny wysiłek wkładany w wychowanie i nauczanie dzieci.

Szkoła Podstawowa w Drwalewie 2