Otwarcie drogi powiatowej Zbrosza Duża - Wierzchowina.

8 stycznia 2018 roku Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski uczestniczył w uroczystym otwarciu drogi powiatowej Zbrosza Duża – Wierzchowina w gminie Jasieniec w powiecie grójeckim.

Łączna długość dwóch przebudowanych odcinków wynosi 5022 m.b. Całkowita wartość zadania 6 743 327 zł. Inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Gminę Jasieniec.

W tym wydarzeniu wzięli udział: wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, starosta powiatu grójeckiego Marek Ścisłowski, radni powiatowi: Teresa Bednarska, Michał Pruś, Paweł Siennicki, Ireneusz Szymczak, Wojciech Wojtczak z przewodniczącym Rady na czele – Leszkiem Kumorkiem, wójt Gminy Jasieniec Marek Pietrzak oraz radni gminni, ks. prałat Czesław Sadłowski, przedstawiciele służb mundurowych. Bardzo licznie zjawili się mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy z niecierpliwością oczekiwali na nową nawierzchnię drogi.

Starosta powiatu grójeckiego podziękował Marszałkowi Senatu RP Stanisławowi Karczewskiemu oraz Szefowi Gabinetu Politycznego Prezesa Pady Ministrów Ministrowi Markowi Suskiemu za wsparcie przy staraniach o dofinansowanie oraz Mariuszowi Błaszczakowi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za przyznaną promesę.

Marszałek Senatu zauważył, że realizacja tej inwestycji to przykład dobrej współpracy na linii Starostwo Powiatowe – Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Gmina Jasieniec w działaniu na rzecz dobra mieszkańców i poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Poświęcenia drogi dokonał ksiądz kanonik Ryszard Kania, proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej, a na zakończenie uroczystości odbyło się przecięcie symbolicznej wstęgi.