Obchody Dnia Polonii i Polaków poza Granicami w Brukseli.

Marszałek Senatu z grupą senatorów obchodził światowy Dzień Polonii i Polaków za Granicą w Belgii. Wizyta delegacji 6 maja 2018 r. rozpoczęła się od spotkania w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej „Millenium” w Comblain-la-Tour z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami szkół polskich.

„Chcemy, by więź Polaków mieszkających w Polsce i za granicą była coraz wyraźniejsza i bardziej trwała – mówił marszałek. Dziękował rodzicom i nauczycielom szkół polskich za dbałość o polskość i nauczanie języka polskiego . „Dziękujemy za to, że Wasze serca biją po Polsku” – dodał.

W składzie delegacji byli senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą: Maciej Łuczak, Artur Warzocha, Jan Maria Jackowski, Małgorzata Kopiczko, Andrzej Pająk, Antoni Szymański oraz posłowie Małgorzata Gosiewska i Wojciech Ziemniak.

Marszałkowi towarzyszyli także przedstawiciele organizacji polonijnych: Dariusz Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Lilia Luboniewicz sekretarz Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja oraz wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz i dyrektor Biura do spraw Kontaktu z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezydenta Kazimierz Kuberski.

Marszałek Senatu podczas spotkania z nauczycielami i rodzicami z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Comblain-la-Tour to podkreślił, że to święto, ustanowione w 2002 roku z inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jako wyraz wdzięczności za wkład Polaków żyjących poza Macierzą, w odzyskanie przez Polskę niepodległości, za wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc ojczystemu krajowi w potrzebie. Dodał, że w tym roku, ze względu na setną, rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości ma ono szczególne znaczenie.

Marszałek wyraził zadowolenie, że jako opiekun Rodaków żyjących poza Polską, razem z senatorami zasiadającymi w Komisji Spraw Emigracji Łączności z Polakami za Granicą, może spotkać się z nauczycielami, przedstawicielami organizacji polonijnych o charakterze kulturalnym, oświatowym, kombatanckim, religijnym i pomocowym, a także z duchownymi i działaczami ruchów patriotycznych.

Po południu w Brukseli, w ambasadzie polskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji polonijnych w tym kraju. Dążymy do tego, by była możliwość nauki języka polskiego, jako języka dodatkowego, w belgijskich szkołach - poinformował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dodał, że ta możliwość jest od roku testowana. Marszałek powiedział dziennikarzom w Brukseli, że ok. 4 tys. dzieci uczy się obecnie w Belgii języka polskiego. „Senat będzie wspierał naukę języka polskiego, geografii, polskiej tradycji” - zapowiedział.

Ten dzień zakończyła uroczysta gala w teatrze Saint Michel. Za działalność na rzecz Polonii, w dniu światowych obchodów jej święta, marszałek Karczewski, wręczył senackie medale za zasługi w takich kategoriach jak: kombatanci, edukacja, zespoły folklorystyczne, kultura, działalność społeczna i organizacje polonijne. Uhonorowani zostali: Jan Brzeski, który jako ochotnik brał udział w Wojnie Obronnej 1939 roku; Monika Pruska - kierowniczka Szkolnego Punku Konsultacyjnego im. generała Stanisława Maczka za efekty pracy dydaktycznej i instytucjonalnej dla polskiej i flamandzkiej społeczności w Antwerpii, Isabella Polain za działania mające na celu wprowadzenie zajęć z języka polskiego dla polskich uczniów uczęszczających do francuskojęzycznych szkół podstawowych w Walonii i Brukseli w ramach programu OLC-Pologne, zespół „Spotkanie” przedstawiający utwory i stroje z różnych stron Polski; wyróżniono tenora Marka Torzewskiego za „wieloletnią działalność na rzecz rozsławiania polskiej kultury”; Mariusza Gojdę związanego ze Szkołą Polską im. Generała Stanisława Maczka w Antwerpii oraz Związek Polaków w Belgii, który obchodzi w tym roku 95-lecie istnienia.

Wcześniej delegacja odwiedziła Sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Banneux, gdzie marszałek odsłonił obraz Matki Boskiej z Gietrzwałdu i złożył przed nim tzw. „wotum wdzięczności”. Przedstawiciele Senatu i najwyższych władz państwowych uczestniczyli we mszy św. celebrowanej przez ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, Konsultora Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, w kościele Notre Dame de la Chapelle. Przybyło około 40 sztandarów szkół polskich i organizacji. Obecna była liczna Polonia.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest 2 maja od 2002 roku – pierwsze edycje miały miejsce w Warszawie, a od 2008 r. odbywały się także wśród środowisk polonijnych za granicą. Dotychczas Dzień Polonii za granicą odbył się w Grecji, Rosji, Kanadzie, Ukrainie, Czechach, Serbii, Węgrzech, Szwecji i w 2018 w Belgii.

 

 

Źródło: Senat RP