Briefing Marszałka w trakcie 60. posiedzenia Senatu RP.

W trakcie 60. posiedzenia Senatu RP Marszałek Stanisław Karczewski poinformował na konferencji prasowej o poszerzeniu porządku obrad.

Senatorowie zajmą się dodatkowo następującymi ustawami: nowelizacją ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, o ochronie danych osobowych, o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Następnie Marszałek poinformował, że prezydium Senatu dyskutowało o wystąpieniu do prezydenta RP z wnioskiem o obniżenie wynagrodzeń marszałka i wicemarszałków Senatu.

Zapytany o protest opiekunów osób niepełnosprawnych trwający na terenie Sejmu powiedział, że wszystkim politykom Prawa i Sprawiedliwości zależy, aby się już zakończył. Poinformował, że podczas niedzielnych spotkań z mieszkańcami podwarszawskich miejscowości pojawiły się głosy opiekunów osób niepełnosprawnych, które tego protestu zupełnie nie popierają. W ocenie Marszałka dialog powinien toczyć się dalej, ale w miejscu do tego przeznaczonym. Jest do tego powołana Rada Dialogu Społecznego.

Odnosząc się do ustawy obniżającej uposażenia parlamentarzystom o 20% Stanisław Karczewski wyraził nadzieję, że już niedługo prace nad nią zostaną zakończone. Podkreślił, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, ale żeby służyć ludziom.

Zapraszamy do obejrzenia całego briefingu prasowego Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Źródło: TVP Parlament