Spotkanie Marszałka Senatu z premierem Węgier.

O konieczności powrotu do chrześcijańskich korzeni Europy, o relacjach dwustronnych polsko-węgierskich i o mniejszości polskiej na Węgrzech rozmawiał 14 maja 2018 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Od gratulacji z okazji zwycięstwa Fideszu i ponownego wyboru na premiera Węgier rozpoczął spotkanie marszałek Stanisław Karczewski. Marszałek podziękował premierowi, że pierwszą wizytę, po ponownym wyborze na urząd premiera, składa w Polsce.

Politycy wyrazili zadowolenie z dynamicznego rozwoju relacji polsko-węgierskich. Marszałek podkreślił, że współpraca układa się dobrze na wszystkich szczeblach – bilateralna, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, parlamentarna. Marszałek zaprosił premiera Węgier do udziału w konferencji „Europa Christi”, która odbędzie się w październiku tego roku w Senacie.

Premier Viktor Orban podziękował za zaproszenie. Podkreślił, że kryzys migracyjny, z którym się zmaga Europa stwarza szansę na powrót do chrześcijańskich korzeni Unii Europejskiej. Zaznaczył, że społeczeństwo Węgier jest mocno zsekularyzowane, a ostatnie sondaże wykazały, że 73 proc. opowiada się za koniecznością obrony kultury chrześcijańskiej w Europie. Dodał, że budowanie chrześcijaństwa nie jest zadaniem polityków, ale ludzie nagle zrozumieli, że kultura w której żyją wywodzi się z chrześcijaństwa. Kryzys migracyjny sprawił na Węgrzech, że społeczeństwo stanęło po jednej stronie z rządem i konserwatywnymi politykami przeciwko lewicy. Wyraził nadzieję, że ta tendencja zwycięży w UE.

Marszałek podkreślił, że ideą tej konferencji jest przywrócenie chrześcijańskiego myślenia w Europie. Zdaniem marszałka, gdyby wprowadzane obecnie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reformy i zmiany zaproponowała opcja lewicowa nie byłoby żadnych problemów. Podkreślił, że rozwiązania, które proponuje rząd są stosowane w innych krajach europejskich. Zaznaczył też, że zmiany ustrojowe w Polsce trwają prawie od 30 lat, a wymiar sprawiedliwości jest jedynym obszarem, którego nie tknięto. Dodał, że te zmiany są oczekiwane przez społeczeństwo.

Premier Węgier, powiedział, że politycy węgierscy rozumieją zmiany wprowadzane w Polsce. Dodał, że zapewne niedługo, po wyborach do Europarlamentu, sytuacja w UE ulegnie zmianie.

Marszałek wyraził nadzieję, że PiS także w wyborach do Europarlamentu odniesie sukces. Zaznaczył, że niebawem w Polsce odbędą się wybory samorządowe. W ocenie premiera Orbana wybory samorządowe są niezwykle ważne. „To od zwycięstwa w wyborach samorządowych rozpoczął się zwycięski marsz Fideszu na Węgrzech” – powiedział premier.

Marszałek podziękował premierowi za dbałość o polską mniejszość na Węgrzech. Mówił o bardzo dobrych rozwiązaniach, które stosuje węgierski rząd wobec mniejszości – m.in. rzecznicy mniejszości są reprezentowani w parlamencie węgierskim. Mówił, jak wielki potencjał stanowią Polacy rozsiani po całym świecie. Premier zaznaczył, że polska mniejszość jest bardzo aktywna. Mówił także o Węgrach poza granicami Węgier.