Marszałek Stanisław Karczewski w Jedynce Polskiego Radia.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w "Sygnałach dnia" Jedynki Polskiego Radia 11 lipca 2018 roku: relacje z Ukrainą musimy budować na prawdzie historycznej.

Stanisław Karczewski powiedział, że relacje polsko-ukraińskie w ostatnim czasie osłabły. Podczas rozmowy w Radiowej Jedynce, marszałek podkreślił, że ta sytuacja jest odczuwalna, ale należy dbać o dialog między naszymi krajami.

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Krwawa Niedziela 11 lipca 1943 roku była kulminacyjnym momentem rzezi wołyńskiej - masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię oraz ukraińską ludność cywilną. Tego dnia zaatakowanych zostało 99 miejscowości. Według szacunków polskich historyków, w czasie drugiej wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około stu tysięcy Polaków.

- Widać i czujemy w relacjach z Ukrainą, że kontakty osłabły, ale musimy je naprawić i być nieustępliwi. Musimy budować relacje na dokładnej analizie historycznej, prawdzie i wzajemnym zaufaniu. Jest to element niezwykle ważny dla budowania naszych relacji. W kłamstwie pojednać się nie można - powiedział marszałek Senatu.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

Źródło: Polskie Radio