Spotkanie delegacji Senatu z mołdawską Polonią.

Późnym popołudniem 5 października 2018 r. w liceum im. M. Gogola w Kiszyniowie delegacja Senatu z marszałkiem Stanisławem Karczewskim na czele spotkała się z działaczami polonijnych organizacji, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.

W tym dniu obchodzony jest w Mołdawii dzień nauczyciela. Jak podkreśliła dyrektor szkoły Taisiia Anikieva, tutaj dzieci mogą uczyć się języka polskiego.

Młodzież przygotowała program artystyczny, na który złożyły się pieśni i wiersze w języku polskim. Zaprezentowane zostały dwa tańce ludowe: lubelski i sądecki oraz polonez.

„Jesteśmy pod wrażeniem występu i jesteśmy wzruszeni, że tak pięknie śpiewacie i mówicie po polsku i wkładacie tyle serca w wykonanie polskich tańców. Dziękuję rodzicom, bo to od Was zależy, czy wasze dzieci będą uczyły się języka polskiego. To bardzo ważne, aby podtrzymać polskość” – zwrócił się do Polonii marszałek. Mówił o staraniach władz polski wpierających rodaków poza granicami. „Robimy wszystko, aby wspierać Polaków zarówno tu, w Mołdawii, jak i w innych krajach na świecie” – podkreślił. Marszałek wspomniał, że jednym z zadań Senatu jest opieka nad rodakami mieszkającymi poza Polską. Wspomniał, że w tym roku odbyło się w Warszawie wyjątkowe wydarzenie – Piaty Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. „Rozmawialiśmy o problemach, wyzwaniach i potrzebach, jakie ma Polonia w różnych miejscach na świecie. I wszyscy uczestnicy podkreślali, jak ważna jest oświata – nauka polskiego języka, historii i kultury” – podkreślił marszałek Karczewski.

Wieczorom w Filharmonii Narodowej marszałek Senatu wręczył nagrody laureatom dwóch konkursów dla utalentowanych młodych mieszkańców Mołdawii: pianistycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz plastyczny im. Jana Matejki. Podczas uroczystego finały odbył się koncert nagrodzonych młodych muzyków oraz wernisaż prac plastycznych. Konkurs został zorganizowany po raz szósty prze polską ambasadę w Kiszyniowie.

Zwieńczeniem wieczoru był koncert symfoniczny w Filharmonii Narodowej zorganizowany z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Polska mniejszość w Mołdawii liczy prawie pięć tysięcy osób. Na terenie kraju aktywnie funkcjonuje około 25 organizacji polonijnych. Do najstarszych i największych należy Stowarzyszenie Dom Polski w Bielcach, które dysponuje własną siedzibą, kupioną z polskich funduszy w 1998 roku. Zrzesza około 850 członków. Funkcjonują dwie filie Domu polskiego: w Styrczy oraz Koło Polskich Rodzin w Grigorówce. W Mołdawii nie ma szkół z wykładowym językiem polskim, dzieci i młodzież uczą się języka polskiego w szkółkach działających przy organizacjach polonijnych oraz - jako drugiego języka obcego - w 7 szkołach mołdawskich (trzy licea w Kiszyniowie, gimnazjum i liceum w Bielcach, gimnazjum w Tyrnowie oraz szkoła dziewięcioklasowa w Słobodzie-Raszków). W niższych klasach jest to nauka obowiązkowa, w klasach wyższych jest prowadzona dla chętnych uczniów. Na Mołdawskim Uniwersytecie Państwowym w Kiszyniowie, Mołdawskim Wolnym Uniwersytecie w Kiszyniowie oraz Państwowym Uniwersytecie im. Alecu Russo w Bielcach prowadzone są lektoraty języka polskiego dla studentów Katedr Języków Obcych.

Źródło i Foto: Senat RP