Spotkanie z marszałkiem Senatu Francji.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski kończąc wizytę we Francji spotkał się 3 grudnia 2018 r. w Paryżu z przewodniczącym Senatu Francji Gérardem Larcherem. Politycy opowiedzieli się przeciwko wizji podzielonej Europy.

W rozmowach uczestniczył wicemarszałek Senatu Michał Seweryński i przewodniczący senackiej Grupy Polsko-Francuskiej, senator Aleksander Pociej.

Marszałek nawiązał do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, organizowanych także z Polonią w wielu krajach, których zwieńczeniem była inauguracja Polskiej Kaplicy w katedrze Notre Dame w Paryżu.

W odniesieniu do przyszłości Unii Europejskiej politycy opowiedzieli się przeciw wizji dzielenia Europy na dwie części. S. Karczewski wskazał, że z niepokojem przygląda się debacie o różnych koncepcjach funkcjonowania Europy, implikujących m.in. budowę Europy dwóch prędkości i potrzebę przekazania części suwerenności narodowej na rzecz UE. Zaznaczył, że Polska w ostatnim 100-leciu została boleśnie naznaczona walką o utrzymanie państwowości, granic i suwerenności, a pełną niepodległość uzyskała dopiero przed 30 laty. Podkreślił, że 85 proc. Polaków popiera obecność Polski w Unii.

Przewodniczący G. Larcher z uznaniem odniósł się do osiągnięć gospodarczych Polski w ostatnich latach. Zaznaczył, że przystąpienie Polski do UE w 2004 r. dokończyło dzieła reunifikacji Europy. Za niezbędne uznał zachowanie i umocnienie jedności Unii oraz unikanie podziałów Europy. Odwołując się do słów św. Jana Pawła II wskazał, że „Europa musi oddychać dwoma płucami”. Podkreślił, że Polska to wielki kraj, który ma do odegrania istotną rolę w Europie i ocenił, iż Senaty Francji i Polski powinny pracować nad rozwojem relacji dwustronnych. W kontekście negocjacji dotyczących wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE podkreślił solidarność Polski w poszukiwaniu kompromisu między Londynem a Brukselą, zwłaszcza w kwestii rozwiązania problemu Irlandii Północnej.

W kwestii wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 G. Larcher zaznaczył, że sprawa wspólnej polityki rolnej oraz wielkości środków przeznaczonych na fundusz spójności pozostają niezwykle ważne dla współpracy Senatów Francji i Polski. W tym kontekście opowiedział się przeciwko zmniejszaniu środków przeznaczonych na politykę spójności.

Politycy podzielili także przekonanie co do roli parlamentów narodowych w Europie. Temat ten będzie m.in. dyskutowany podczas spotkania przewodniczących drugich izb parlamentów, którzy w dniach 13-15 czerwca 2019 r. w Paryżu będą gośćmi G. Larchera podczas cyklicznego, dorocznego spotkania w tym gronie.

S. Karczewski i G. Larcher podkreślili ponadto znaczenie współpracy Senatu Polski i Francji oraz Bundesratu w formacie Trójkąta Weimarskiego i opowiedzieli się za zacieśnieniem polsko-francuskiej współpracy senackiej w ramach komisji spraw zagranicznych, spraw europejskich, nauki i kultury.

Odnosząc się do wzrostu napięć na Ukrainie Marszałek wyraził niepokój z powodu eskalacji napięć w rejonie Morza Azowskiego oraz dezaprobatę dla prowokacji ze strony Rosji, które prowadzą do zmiany granic w Europie. Rozmówcy wskazując, że Rosję łączą trudne relacje z sąsiadami ocenili, iż – pomimo prowokacyjnego zachowania Rosji – należy dążyć do utrzymania dialogu ze stroną rosyjską. S. Karczewski podkreślił, że Rosja nie realizuje ustaleń z Mińska, zaś dialog musi oznaczać realizację podjętych uzgodnień. Ocenił ponadto, że działania Rosji wymagają zajęcia stanowiska przez UE i Radę Bezpieczeństwa ONZ.

W kwestii polityki obronnej marszałek zaznaczył, że Polsce zależy przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa Europy. Podkreślił, że nasz kraj dokłada wszelkich starań aby być aktywnym członkiem NATO, a wydatki na obronę wynoszą 2% PKB. Wicemarszałek Seweryński ocenił, że propozycja budowy europejskich sił obronnych wymaga głębszej refleksji i ustalenia ich relacji z siłami Paktu Północnoatlantyckiego.

Wcześniej tego dnia marszałek Senatu wraz z delegacją odwiedził Bibliotekę Polską w Paryżu. Ta polska placówka kulturalna, założona przez Fundację Wielkiej Emigracji obchodzi w tym roku jubileusz 180-lecia. Oprócz tego, że jest ośrodkiem dokumentacyjnym, gdyż gromadzi książki, archiwa, pamiątki narodowe jest także Muzeum Adama Mickiewicza i Fryderyka Chopina. Senacka delegacja spotkała się z kierownictwem Biblioteki.

 

 

Źródło: Senat RP