Briefing Marszałka Senatu RP w trakcie 69. posiedzenia.

19 grudnia 2018 roku, w trakcie 69. posiedzenia Senatu RP odbył się briefing prasowy Marszałka Stanisława Karczewskiego.

Marszałek poinformował, że Izba już przyjęła uchwalę ustanawiającą rok 2019 między innymi rokiem Stanisława Moniuszki. Senatorowie zajmą się ustawą o tajemnicy lekarskiej oraz ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w ramach której zostanie wprowadzona poprawka, która uniemożliwi takie działania jakie miejsce w Warszawie, czyli nagła i niespodziewana zmiana bonifikaty przy przekształcaniu prawa do użytkowania wieczystego.

Izba zajmie się także ważną ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Obecny na briefingu senator Grzegorz Bierecki - przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych poinformował, że komisje dostrzegły potrzebę zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z koniecznością uniknięcia podwyższania dowolnie przez samorządy opłat za użytkowanie wieczyste. Podwyższenie opłaty wpływa na wysokość także bonifikaty przy przekształceniu we własność. Poprawka do ustawy miałaby na celu „zamrożenie” wysokości opłat.

Marszałek Stanisław Karczewski został zapytany o słowa prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące sędziów Sądu Najwyższego. W odpowiedzi powiedział, że wszyscy wobec prawa są równi, także sędziowie i oni także muszą to prawo respektować.

Stanisław Karczewski w odpowiedzi na pytanie czy nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym jest krokiem do zakończenia sporu z Komisją Europejską powiedział, że do 17 stycznia 2019 roku polski rząd przedstawi swoją opinię dotyczącą zmiany i nie będzie już żadnych sporów.

Na zakończenie Marszałek Senatu zaprzeczył medialnym informacjom o planach przeprowadzenia wcześniejszych wyborów parlamentarnych.

Zapraszamy do obejrzenia całej konferencji prasowej z udziałem Marszałka senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Video: Senat RP