Otwarcie rozbudowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarczynie.

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski 4 kwietnia 2019 roku uczestniczył w uroczystym otarciu nowo rozbudowanej i zmodernizowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarczynie.

Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi przed wejściem do budynku, następnie Marszałek Senatu RP wraz z burmistrzem Tarczyna Barbarą Galicz posadzili symboliczne drzewka.

Stanisław Karczewski w swoim przemówieniu pogratulował władzom samorządowym oraz dyrekcji szkoły skutecznie zrealizowanej inwestycji, a uczniom życzył, by w tej placówce spełniały się ich marzenia. Zauważył również, że szkoła łączy tradycję z nowoczesnością.

Wydarzenie uświetniły wspaniałe występy muzyczno - artystyczne dzieci ze szkoły.

Najstarsza część szkoły mająca ponad 100 lat została gruntownie zmodernizowana, dobudowana została druga część, w której znajduje się 11 sal lekcyjnych, mała sala gimnastyczna, gabinety specjalistyczne, biblioteka, świetlica oraz część przedszkolna. Cały teren oraz nowy budynek zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowoczesne wnętrza placówki wywarły na zaproszonych gościach ogromne wrażenie.

Julian Stępkowski - patron szkoły, żył w latach 1880 - 1944, nauczyciel i społecznik. Ogromną jego zasługa był rozwój szkoły powszechnej w Tarczynie. Działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego, przez 2 lata prowadził w Tarczynie Niedzielny Uniwersytet Powszechny. W okresie okupacji niemieckiej działał w konspiracji, prowadził tajne nauczanie. Został zamordowany w kaźni gestapo w Grójcu.