Dzień Polonii i Polaków za Granicą - uroczystości.

Na dziedzińcu Belwederu z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy, marszałków Sejmu i Senatu Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego

oraz najwyższych władz państwowych 2 maja 2019 r. odbyły się uroczystości z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi.

W uroczystości udział wzięli senatorowie oraz szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski.

Uroczystość rozpoczęła się od ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych osobom zasłużonym m.in. w działalności na rzecz środowisk polonijnych i promowania polskiej kultury i historii oraz wręczenia flag państwowych organizacjom i instytucjom z kraju i z zagranicy.

„Polska flaga ma moc łączącą i budującą wspólnotę; ma ona szczególny wymiar poza granicami kraju, gdzie w ostatnich stuleciach, z powodu zaborów, prześladowań, ale też w poszukiwaniu lepszego życia wyjechało tak wielu naszych rodaków” - powiedział prezydent Andrzej Duda. Dodał, że rzesze naszych rodaków na skutek zawieruchy wojennej i zmiany granic znalazły się poza Polską.

Prezydent podziękował Polonii i Polakom za granicą w ich dniu za to, że „noszą w sercach Polskę, kultywują to, co dla nich najważniejsze – polskie tradycje, obyczaje, mowę polską i pamięć historyczną”, za to, że budują i utrwalają polską wspólnotę i przekazują polskość dzieciom i młodzieży.

Odznaczenia otrzymali m.in. b. przewodniczący Rady Polonii Świata, członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu Jan Cytowski, pani prezes Kongresu Oświaty Polonijnej Jolanta Tatara. Z kolei flagi prezydent wręczył m.in. przedstawicielom polskiego harcerstwa, szkół, mediów polonijnych, instytucji kulturalnych i kościelnych oraz hospicjów.

"Proszę, żebyście państwo przyjęli te odznaczenia, jak również te biało-czerwone flagi, jako wyraz wdzięczności ze strony Rzeczypospolitej Polskiej za waszą działalność" - powiedział prezydent zwracając się do grona uhonorowanych.

W imieniu odznaczonych podziękował prezydentowi Jan Cytowski. "Przyjmujemy je z honorem, ale również pewną pokora. Z honorem, bo są to odznaczenia Rzeczpospolitej, naszej ojczyzny, wręczone nam przez pierwszego obywatela RP. Z pokorą, bo zdajemy sobie sprawę, że można robić jeszcze więcej dla Polski, dla naszej ojczyzny" - podkreślił.

Podziękował prezydentowi Dudzie za to, że podczas wszystkich swoich wizyt zagranicznych znajduje czas na spotkania z Polonią. Dziękował też za powołanie w Kancelarii Prezydenta Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

"Dziękujemy za to. Uważam, że to jest element, który pozwala nam myśleć w kategoriach tego, że nasza ojczyzna traktuje nas jako te 20 mln Polaków mieszkających poza Polską, ale czujących się częścią polskiej rodziny i tak państwo nas traktujecie, tak przynajmniej chcemy to odbierać" - powiedział Cytowski. Jak dodał, tego typu działania nadają cel i kierunek działaniom Polonii. Według niego jednym z najważniejszych z nich jest dbanie o wizerunek Polski za granicą.

"Polska jest potrzebna Polonii, tak jak Polonia jest potrzebna Polsce" - powiedział Cytowski, który wcześniej został uhonorowany "za wybitne zasługi w integrowaniu środowisk polonijnych na świecie, za promowanie polskiej kultury i historii, za działalność na rzecz dobrego imienia Polski" Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.

Z kolei "za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za popularyzowanie polskiej kultury i krzewienie tradycji narodowych Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP odznaczona została prawnik, pedagog, historyk wielokulturowości, prezes Światowego Kongresu Oświaty Polonijnej Jolanta Tatara.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została nauczycielka, założycielka i dyrektor Społecznej Szkoły Języka Polskiego w Limassol na Cyprze Urszula Kosińska.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP odznaczeni zostali: prezes Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”, organizatorka festiwalu w Mołdawii, nazywanego Świętem Polonii Mołdawskiej Oksana Bondarczuk; współzałożycielka Szkoły Języka i Kultury Polskiej ANDERS w Marche we Włoszech Anna Czerwińska; dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie na Ukrainie Maria Osidacz, a także ksiądz Adam Prorok – proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden, przewodniczący Parafialnego Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego „Pro Cultura Christiana”.

Późnym popołudniem w siedzibie stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odbyła się uroczystość wręczenia nagrody imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. W tym roku nagroda uhonorowano Bibliotekę Polską im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires. W uroczystości uczestniczył marszałek Stanisław Karczewski. Nagrodę tę przyznano po raz trzeci. Jest ona wyróżnieniem dla osób lub instytucji wyjątkowo zasłużonych dla Polonii i Polaków z Zagranicy, aktywnych w dziele budowania Wspólnoty tworzonej przez Polaków w kraju i za granicą. Dotychczasowi laureaci nagrody to premier Mateusz Morawiecki i ksiądz profesor Roman Dzwonkowski.

Nagrodę na ręce dyrektor biblioteki Marty Bryszewskiej przekazał prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski oraz syn patrona nagrody Stanisław Stelmachowski.

Prezes "Wspólnoty Polskiej" mówił, że nagroda jest przyznawana osobom lub instytucjom, które najpełniej realizują myśli i idee prof. Stelmachowskiego. Jak poinformowano w laudacji, nagroda dla Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires została przyznana za "niesienie światła polskiej kultury tradycji i języka w Argentynie w całej Ameryki Łacińskiej", a jej dyrektor Marta Bryszewska "kierując przez wiele lat tą placówką uczyniła ją najważniejszą polską placówką kulturalną w Ameryce Łacińskiej".

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski dziękował wszystkim, którzy działają na rzecz zbliżenia Polonii z macierzą na rzecz tego, by Polonia była coraz bliżej Polski. Zwrócił uwagę, że przypadający 2 maja Dzień Polonii i Polaków za granicą został ustanowiony "w podziękowaniu za państwa wkład w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, a później dbałość o polską demokrację i dobre imię Polski". "Nie ma sporów politycznych wokół Polonii, to jedna z niewielu dziedzin życia politycznego, która nas łączy" - podkreślił Karczewski.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony 2 maja został ustanowiony z inicjatywy Senatu RP w 2002 roku w „dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność oraz przywiązanie do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach.”

Szacuje się, że poza granicami Polski żyje 18 - 20 mln. Polaków.

 

 

Źródło: Senat RP