Wizyta prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili.

O parlamentarnych relacjach polsko-gruzińskich, o sytuacji w Gruzji oraz wspieraniu unijnych aspiracji tego państwa rozmawiał marszałek Senatu Stanisław Karczewski 7 maja 2019 r. z prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili.

Zapewnił panią prezydent, że Polska będzie wspierać aspiracje Gruzji na drodze do Unii Europejskiej i NATO, a także integralność terytorialną Gruzji.

Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili wraz z delegacją składa wizytę w Polsce.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wyraził zadowolenie z bardzo dobrych relacji polsko-gruzińskich. Dodał, że kontakty dwustronne na wszystkich szczeblach są intensywne. Wspominał swoją wizytę w grudniu 2018 r. w Gruzji na ceremonii zaprzysiężenia pani prezydent w Telavi. Dodał, że Polska zainteresowana jest utrzymaniem dotychczasowej dynamiki kontaktów. W ocenie marszałka spotkania budują zaufanie, potwierdzają podobne spojrzenie władz obu państw na większość kwestii międzynarodowych, a także rzeczywistą wolę dalszego rozwoju współpracy dwustronnej. Marszałek nawiązał też do I posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Polska–Gruzja, które odbyło się pod koniec lutego br. w Senacie. Wyraził nadzieję, że to forum zapoczątkuje regularną współpracę parlamentów Polski i Gruzji i przyczyni się do dalszego pogłębienia polsko-gruzińskiej współpracy w wymiarze instytucjonalnym.

Pani prezydent Gruzji powiedziała, że cieszy ją ta dynamika kontaktów polsko-gruzińskich, a zwłaszcza to, że te kontakty na szczeblu rządowym i parlamentarnym przekładają się na płaszczyznę kontaktów między oboma narodami. „W długiej historii relacji gruzińsko-polskich mieliśmy wspólnych wrogów i wspólnych przyjaciół, wiemy jak ważna jest suwerenność i pokój, a także wsparcie ze strony przyjaciół” - powiedziała. Dodała, że po zmianie Konstytucji w Gruzji relacje parlamentarne zyskują na znaczeniu. Jest lista spraw, która wymaga zaangażowania ze strony zaprzyjaźnionych parlamentów – relacje wobec innych państw UE, wspólnego sąsiedztwa i udzielania się na wspólnych forach międzynarodowych. Podkreśliła, że dla Gruzji ważne jest podążanie śladem Polski, która jest przykładem udanej transformacji, rozwoju demokracji i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Marszałek Karczewski przypomniał, że Polska w tym roku obchodzi ważne rocznice – 15-lecie obecności w UE, 20-lecie – w NATO, a także 30. rocznicę pierwszych, wolnych wyborów do Senatu po obaleniu komunizmu w tej części Europy. Podkreślił, że Polska ma wiele doświadczeń, którymi jest gotowa dzielić się z Gruzją, choć, jak zaznaczył, przed Polską jeszcze długa droga, mimo wzrostu gospodarczego, by zapewnić bezpieczeństwo, pokój i dobrobyt obywateli. Marszałek zaprosił Gruzję do udział w III spotkaniu przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej, które odbędzie się w polskim parlamencie 5 czerwca br. „Chcemy na tym szczycie rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej i chcemy potwierdzić naszą otwartość na przyjmowanie nowych członków do Wspólnoty” – powiedział marszałek. Dodał, że „Polska chce być ambasadorem w drodze Gruzji do UE i NATO”.

Prezydent Zurabiszwili powiedziała, że Gruzja czeka na decyzje UE, i czeka na jej reformę. Podkreśliła jak ważne jest to, by nie ograniczać się jedynie do obietnic wobec Gruzji, ale wskazywać konkretne cele do realizacji. Dodała, że realnie w najbliższym czasie trudno spodziewać się decyzji o przystąpieniu Gruzji do UE i w tym kontekście ważne jest, by podtrzymać w gruzińskim społeczeństwie prounijne sympatie. Dodała, że to nie będzie łatwe, bo postępy na drodze do UE niepokoją wrogów Gruzji. To samo dotyczy członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim. Powiedziała też, że Gruzja będzie dążyła do integralności terytorialnej i w tej sprawie potrzebne jest wsparcie Unii Europejskiej.

Marszałek powiedział, że Polska niezmiennie popiera integralność terytorialną Gruzji i jej suwerenność w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Zapewnił, że Polska chce utrzymania polityki otwartych drzwi do UE i NATO, bo tylko integracja europejska i euroatlantycka stanowi gwarancję stabilności, rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa w Europie. Wyraził też przekonanie, że implementacja Umowy Stowarzyszeniowej UE-Gruzja będzie sprzyjać i ułatwiać gospodarczy rozwój Gruzji. W kontekście nieprzyjaciół Gruzji, zainteresowanych zmianą nastrojów społecznych marszałek zaproponował, by na kolejnej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Gruzja zająć się cyberbezpieczeństwem.

 

 

Źródło: Senat RP