Wizyta łotewskiej minister oświaty i nauki.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się 9 maja 2019 r. z łotewską minister oświaty i nauki lIlgą Šuplinską, która przybyła do Senatu na otwarcie wystawy „Tak daleko, a tak blisko: Łotwa i Polska. Więcej niż 100 lat wspólnej historii”.

Obecna na spotkaniu była ambasador Polski na Łotwie Monika Michaliszyn.

Marszałek Karczewski powiedział, iż cieszy się z dobrych relacji między oboma krajami, także na niwie parlamentarnej. Przypomniał, że Senat historycznie zajmuje się Polonią i Polakami za granicą i tym samym troszczy się o ponad 40 tys. Polaków zamieszkujących Łotwę. Poinformował, że 7 września br. zamierza udać się na Narodowe Czytanie na Łotwę, aby tam wspólnie z Polonią czytać polskie nowele. Dodał przy tym, że Senat wspiera finansowo cztery szkoły dla polskiej mniejszości narodowej, w których uczy się ponad tysiąc naszych rodaków. Marszałek Senatu zaprosił minister Šuplinską do uczestnictwa w Narodowym Czytaniu.

Wizyta łotewskiej minister oświaty i nauki 2Łotewska minister oświaty i nauki podziękowała za wsparcie szkolnictwa mniejszości polskiej w jej kraju. Jak dodała, ona sama jest świadoma polskich korzeni – z Polski pochodzili bowiem jej dziadkowie. Ilga Šuplinska przedstawiła proces dwóch reform oświaty aktualnie wdrażany na Łotwie, a mianowicie reformę organizacyjną mającą na celu uporządkowanie sieci szkół i liczby nauczycieli w regionach, tak aby wyrównane zostały szanse dzieci mieszkających w miastach i na wsi, a także reformę treści kształcenia, wprowadzającą przedmioty łączone. Marszałek Karczewski i minister Šuplinska zgodzili się co do tego, że świat zmienia się w tak błyskawicznym tempie, iż wręcz wymusza interdescyplinarność i zmianę sposobu myślenia i nauczania.

Ilga Šuplinska, 1970, profesor na Akademii Technologicznej w Rzeżycy, Wydział Oświaty, Filologii i Wzornictwa (od 2014). W czasie kariery naukowej wykładowca na różnych uczelniach wyższych na Litwie, w Szwecji i w Niemczech. Od 2018 – członkini Nowej Partii Konserwatywnej i posłanka Saeimy. Od 2019 minister oświaty i nauki.

Źródło: Senat RP