Marszałek Senatu z przewodniczącym Senatu Czech.

O rozszerzeniu współpracy parlamentarnej w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej, o relacjach bilateralnych i współpracy w rejonach przygranicznych rozmawiał 15 maja 2019 r.

marszałek Senatu Stanisław Karczewski z przewodniczącym Senatu Republiki Czeskiej Jaroslavem Kuberą.

Jaroslav Kubera wraz z delegacją składa wizytę w Polsce na zaproszenie marszałka Senatu. W skład czeskiej delegacji wchodzą senatorowie: Petr Holeček, Petr Vícha, Ladislav Václavec, Martin Červíček. Delegacji towarzyszy ambasador Czech w Polsce Ivan Jestřáb. Delegacja pierwszego dnia przebywała w Gdańsku, gdzie spotkała się z wiceprezesem Portu Gdańskiego S.A.. Sławomirem Michalewskim i złożyła wieniec pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wyraził zadowolenie, że relacje polsko-czeskie układają się bardzo dobrze. Zdaniem marszałka oba państwa łączy historia, bliskie sąsiedztwo, a także podobne spojrzenie na wiele spraw. Wskazał, że w tym roku oba państwa świętują 15-lecie przystąpienia do Unii Europejskiej. Marszałek zaprosił przewodniczącego do Warszawy na czerwcowy Szczyt Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Zaznaczył, że tematem obrad będzie przyszłość UE. Jak powiedział Polska chce dać sygnał, że jest zwolennikiem rozszerzania Unii Europejskiej, jej działania w zgodzie z ideami, które przyświecały jej tworzeniu - natomiast przeciwnikiem budowania UE dwóch prędkości. Marszałek zaznaczył, że ceni sobie bardzo współpracę obu państw w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Podkreślił, że już była mowa o utworzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego V4, ale ostateczne decyzje nie zapadły. Zdaniem S. Karczewskiego, polski parlament ma doświadczenie takich dwustronnych i trójstronnych zgromadzeń i one bardzo dobrze służą intensyfikacji kontaktów, rozszerzają formułę współpracy i wymiany doświadczeń. W ocenie marszałka taka współpraca także na poziomie przewodniczących komisji, senatorów i posłów jest potrzebna. Marszałek Senatu poinformował, że Senat sprawuje pieczę nad Polonią i Polakami za granicą. Podziękował władzom centralnym i samorządowym Czech za pomoc i współpracę z polską mniejszością.

Przewodniczący Jaroslav Kubera powiedział, że wspólne rocznice, które oba państwa obchodzą potwierdzają jak blisko współpracują i jak ważne są relacje euroatlantyckie. Podziękował za wizytę w Gdańsku. Podkreślił, że Czechy mają podobne podejście do UE i podobnie nie zgadzają się na Europę różnych prędkości. Opowiadają się za suwerennością państw w ramach działalności UE. Np. nie podoba się czeskim władzom ingerencja w politykę społeczną. Mówił też o tym, że państwa, które aspirują do UE powinny mieć wytyczoną konkretną ścieżkę, daty, bo jedynie obietnica przyjęcia przeciągająca się w czasie może rodzić frustracje. Przewodniczący czeskiego Senatu zgodził się, że współpraca międzyparlamentarna na szczeblu komisji m.in. ds. europejskich, legislacyjnych, konstytucyjnych, a także posłów i senatorów byłaby ważna i potrzebna.

Politycy rozmawiali także o współpracy polsko-czeskiej w rejonach przygranicznych. Jaroslav Kubera poruszył kwestię działania służb ratunkowych w rejonach przygranicznych. Powiedział, że nie ma w tej sprawie umowy między ministrami zdrowia obu państw, i że w tej sprawie przybędzie do Polski minister zdrowia Czech. Zaznaczył, że uregulowanie tej współpracy jest bardzo ważne, bo chodzi ratowanie życia. Dodał, że taka współpraca układa się wzorcowo w pożarnictwie. Do tego stopnia, że straże pożarne przygraniczne konsultują ze sobą zakupy sprzętu gaśniczego.

Czescy senatorowie dziękowali za pomysł współpracy na szczeblu komisji parlamentarnych. Wskazywali na konieczność rozwoju infrastruktury w rejonach przygranicznych – dróg, kolei, odbudowy dworców kolejowych. Mówili, że to niezwykle ważne, by łączyć ludzi po obu stronach granicy. Pytali także o możliwość refundacji przez polski resort zdrowia diagnostyki, którą oferują czeskie ośrodki zdrowia, szpitale polskim pacjentom. Wskazywali ponadto na potrzebę większego zaangażowania polskich inwestorów w Czechach w życie społeczności, w miejscowościach, gdzie działają.

Marszałek odpowiedział, że po rozmowach rysują się nowe obszary do współpracy między komisjami - infrastruktura, zdrowie. Podkreślił, że obecny rząd ma program odbudowy połączeń lokalnych i zapewne w rejonach przygranicznych sytuacja ulegnie poprawie. Obiecał także, że będzie rozmawiał z ministrem zdrowia w sprawie współpracy służb ratunkowych.

Zapraszamy do obejrzenia briefingu prasowego Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej Jaroslava Kubery.

 

 

Źródło: Senat RP