Marszałek w Lublinie spotkał się z uczestnikami „Lata z Polską”.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 30 czerwca br. w Lublinie, przy okazji uroczystości 450-lecia zawarcia unii lubelskiej spotkał się z dziećmi przebywającymi w Polsce na letnim wypoczynku, w ramach akcji Lato z Polską

- m.in z Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, a także z przedstawicielami Polonii. Zapraszał młodzież do Polski, zachęcał do podtrzymywania więzi z krajem i do studiowania w Polsce.

„Zależy nam na tym, by Polacy żyjący za granicą utrzymali kontakt z krajem ojców, chcemy przybliżać Polskę Polakom z zagranicy” – mówił marszałek. Dodał, że Polonia jest zróżnicowana, ale spotkania z Polakami żyjącymi za granicą są zawsze wzruszające. Wyraził nadzieję, że Polacy w swoich krajach zamieszkania będą się organizowali, poznawali polską kulturę i dziedzictwo i chwalili się Polską na świecie.

S. Karczewski podkreślił, że spotkanie ma miejsce w pięknym mieście Lublinie. „Spotykamy się dla uczczenia dla nas Polaków ważnej daty, ale równie ważnej dla innych narodów, które unia obejmowała. „To jest nasze święto – Polaków, Białorusinów, Ukraińców” - powiedział. Wspominamy dorobek Unii, dzielimy się doświadczeniami, które dała nam Unia. Dwa podstawowe cele, dla których unia została zawarta są teraz realizowane w ramach Unii Europejskiej - bezpieczeństwo dzięki NATO i współpracy z USA. Unia lubelska także dawała nam poczucie bezpieczeństwa. Drugi cel to był rozwój naszych państw i teraz też nam o to chodzi – mówił marszałek.

Marszałek podziękował młodzieży za to, że przyjeżdża do Polski, że zachowuje język polski, podtrzymuje wiarę, czyli to co nas łączy i stanowi o wielkiej wspólnocie narodowej tworzonej przez Polaków w kraju i za granicą.

„Zależy nam na kontaktach z młodzieżą, na tym, by uczyła się języka, żeby poznawała polską kulturę, żeby przyjeżdżała i tu na miejscu dotykała polskiej historii, spotykała się z rówieśnikami i zakochiwała się w Polsce” – mówił marszałek.

Zaznaczył, ze czwarty rok sprawuje, jako marszałek, pieczę nad Polonią i Polakami za granicą i przede wszystkim wsłuchuje się w głos rodaków poza granicami i prowadzi z nimi dialog, by coraz lepiej dbać o naszych rodaków poza granicami. Dodał, że w Polsce jest konsensus polityczny w kwestii Polonii – wszyscy się zgadzają, że te kontakty i zachowanie więzi jest potrzebne.

Marszałek mówił też, o wyrzutach sumienia, które odczuwa Polska, że nie zamknęła do tej pory procesu repatriacji. „Staramy się usprawnić ten proces, chcemy to zrobić z samorządowcami. Zabiegamy o to, by w każdym województwie powstał ośrodek dla repatriantów.

 

 

Źródło: Senat RP