Dożynki powiatowo - gminne Przysucha 2019.

Tegoroczne dożynki powiatowo-gminne odbyły się 18 sierpnia w Przysusze. Święto Plonów powróciło do stolicy powiatu przysuskiego po 22 latach przerwy.

Organizatorem uroczystości był Starosta Przysuski Marian Niemirski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Tomasz Matlakiewicz. Honory starostów dożynek pełnili Wioletta i Mariusz Dębscy, sadownicy z Pomykowa. Przy pięknej pogodzie mieszkańcy powiatu dziękowali za zebrane plony i ciężką pracę rolników.

Tradycyjnie Święto Plonów rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem bp. Henryka Tomasika w kościele pw. św. Jana Nepomucena. Po uroczystościach kościelnych zebrani goście udali się w asyście barwnych wieńców dożynkowych i licznych pocztów sztandarowych na plac targowy. O oprawę muzyczną przemarszu zadbała Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta Vox Cordium z Przysuchy pod dyrygenturą Waldemara Cichawy.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła przemowa Starosty Przysuskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. Nie brakło również słów uznania i podziękowań za całoroczny, rolniczy trud (...) chylę dziś czoła przed Wszystkimi, którzy pomni swych korzeni i świadomi wielowiekowej tradycji znaleźli w sobie siłę, by mimo przeciwności, po raz kolejny rzucić ziarno w polską ziemię, aby po czasie zebrać plon wielokrotny. Dziękuję Bogu za dar urodzajnej ziemi, a rolnikom za zasiew i całoroczny trud. Dłonie rolnicze przynoszą gospodarzom życiodajne bochny chleba. Dzielą się nim spełniając swoją misję: gospodarzą, żywią nas, a gdy trzeba także bronią. Dziękuję Wam- Rolnicy Powiatu Przysuskiego za tegoroczne upalne, ale i burzowe żniwowanie. Dzięki Wam chleb- ten synonim spokoju i dostatku będzie w naszych rodzinach przez kolejny rok. Zapewniając go nam najpiękniej spełniacie swoją wobec narodu powinność. Bardzo Wam za to dziękuję (...)- podkreśla Starosta Marian Niemirski. Wśród gości tegorocznych dożynek znalazł się Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, Europoseł Zbigniew Kuźmiuk, Posłowie na Sejm RP: Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Ewa Białecka i Radosław Fogiel, księża, wójtowie, przedstawiciele władz samorządowych, a także komendanci, dyrektorzy i kierownicy służb, jednostek i instytucji powiatowych.

Po zakończeniu oficjalnych wystąpień, zgodnie ze staropolskim obyczajem, dożynkowi starostowie przekazali na ręce organizatorów chleb wypieczony z tegorocznych plonów. Święto Plonów, to także wspaniała okazja do wręczenia odznaczeń zasłużonym rolnikom. Minister Rolnictwa uhonorował resortowymi odznaczeniami ośmiu rolników z terenu Powiatu Przysuskiego: Wojciech Plaskota-Gmina Borkowice, Zbigniew Kwaśniak-Gmina Odrzywół, Wojciech Bieńkowski-Gmina Potworów, Piotr Kępczyński-Gmina Wieniawa, Ryszard Jelonek-Gmina Gielniów, Grzegorz Piecyk-Gmina Rusinów, Tadeusz Szymaniak-Gmina Przysucha oraz Tomasz Kozłowski-Gmina Klwów.

O oprawę tegorocznych dożynek zadbały również lokalne stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich, które kolejny już rok starannie przypominały dawne tradycje regionalne i drażniły podniebienia gości domowymi smakołykami.

Licznie zgromadzona publiczność potwierdziła, że Święto Plonów jest ważnym wydarzeniem w życiu lokalnej społeczności, a radosne świętowanie przypomina o dziedzictwie historii i szacunku dla płodów ziemi.

 

 

Źródło: Ziemia Przysuska